Veelgestelde vragen door leermeesters

Wij hebben geprobeerd de vragen zorgvuldig, maar ook kort en bondig te beantwoorden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ervaren ambachtslieden in jouw vak hebben gezamenlijk bepaald wat een leerling moet ‘kunnen en kennen’ om na afronding van de opleiding als vakbekwaam ondernemer in het eigen inkomen te voorzien. Dit is voor elke opleiding vastgelegd in een beroeps- en diplomaprofiel en een opleidingshandboek met opdrachten. In de ontwikkeling van de opleiding zijn jouw vakgenoten begeleid door onderwijskundig bureau CINOP.

Kandidaten moeten beschikken over voldoende algemene ontwikkeling om als zelfstandig ondernemer te kunnen gaan werken. Hierbij gaan we uit van minimaal MBO 3 à 4 of hieraan gelijk te stellen ervaring. Daarnaast zijn motivatie en affiniteit met het ambacht belangrijke factoren. Dit kan blijken uit o.a. gevolgde cursussen, hobbymatige activiteiten of ervaring in gerelateerd werk. De leermeester met wie we de kandidaat matchen, bepaalt uiteindelijk of de kandidaat bij hem in de leer kan.

Onze leermeesters zijn ervaren vakmensen die al geruime tijd een eigen onderneming runnen en daarmee in hun eigen levensonderhoud voorzien. Van belang is dat je bereid bent je kennis, vaardigheden en passie over te dragen. Overweeg je leermeester te worden, beoordeel dan aan de hand van bijgaand profiel of dit iets voor jou is. Heb je vragen? Bel ons dan gerust.

Als leermeester ben je verantwoordelijk voor het overbrengen van je vakkennis en -vaardigheden. Je verzorgt de opleiding aan de hand van het opleidingshandboek en begeleidt de leerling door middel van instructies, opdrachten en de beoordeling van zijn of haar werk. De theorie die nodig is voor uitoefening van het vak, wordt aangeboden in een digitale leeromgeving. In die online omgeving worden ook de voortgang bijgehouden en aanvullend materiaal aangeboden. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Een tweede leermeester die de kandidaat niet heeft opgeleid, treedt op als examinator.

Na aanmelding voor een opleiding vindt een eerste selectie plaats door de opleidingscoördinatoren van AmbachtNederland. Zij kijken vooral naar de motivatie en affiniteit van de kandidaat. Als zij van mening zijn dat de kandidaat succesvol zijn opleiding zou kunnen doorlopen, gaan zij op zoek naar een leermeester in de woonomgeving van de kandidaat.

We adviseren kandidaten ook zelf in gesprek te gaan met lokale ondernemers over het volgen van een opleiding in hun bedrijf  (en hen te wijzen op de mogelijkheid zich aan te melden als leermeester). De leermeester bepaalt of een leerling een opleiding in zijn bedrijf kan starten.

Op dit moment zijn er voor alle ambachten waarvoor wij opleidingen aanbieden (overzicht opleidingen) nog extra leermeesters welkom. Of je daadwerkelijk iemand gaat opleiden in je bedrijf is mede-afhankelijk van de aanmelding van kandidaten in jouw regio. Ken jij of ben jij een vakbekwame ondernemer die vanuit passie voor het ambacht mensen wil opleiden? Dan leren we je graag kennen (aanmelden).

De opleiding is in principe voltijds voor ten hoogste twee jaar. Uiterlijk 1,5 jaar na de start van de opleiding vindt de gezellenproef (het examen) plaats. Indien de leerling meer tijd nodig heeft, is verlenging met enkele maanden mogelijk. Bij verlenging kan de rol van de leermeester verschuiven van opleider naar begeleider en de leerling mogelijk al starten als zelfstandig ondernemer. Mocht een kandidaat ruime ervaring hebben in het werk, dan doorloopt hij of zij het programma mogelijk sneller. Dat kan ook. Van belang is dat de leerling voldoende tijd heeft om het vak ‘in de vingers’ te krijgen.

Er zijn afspraken op maat mogelijk, bijvoorbeeld over het opleiden van een leerling door twee leermeesters. Uitgangspunt zijn ‘de vlieguren’ die een leerling gedurende opleiding moet kunnen maken om het vak in de vingers te krijgen. En uiteraard moet er een goede afstemming tussen leermeesters en leerling plaatsvinden.

Een tegemoetkoming voor de kosten

Leermeester aan de Ambachtsacademie word je in de eerste plaats omdat je vanuit passie voor je vak je kennis en kunde wilt overdragen. Daarnaast gaat de leerling die je opleidt, gaandeweg het traject steeds meer bijdragen aan de productie in je bedrijf; de eerste periode zal jij vooral tijd investeren, terwijl op termijn ook rendement optreedt.  Als tegemoetkoming voor de kosten ontvangen onze leermeesters op jaarbasis een subsidie van € 1.500,-.

Een bedrijfsopvolger

In de branches waarin veel vergrijzing is horen wij van onze leermeesters dat zij een onze opleidingen een kans zien om een mogelijke bedrijfsopvolger op te leiden.

Kwaliteit in de branche

Daarnaast zijn er ook branches waarin de hoge werkdruk in combinatie met een tekort aan gekwalificeerde mensen, voor problemen zorgen. De instroom van nieuwe ondernemers is in deze branches zeer welkom.

De Ambachtsacademie leidt op naar arbeidsmarktbehoefte. Dat betekent dat we het aantal opleidingsplekken per branche toetsen bij onze leermeesters. Zij weten uit ervaring hoeveel ruimte er is voor instroom van ondernemers die een bedrijf starten of overnemen. Het gaat om kleine aantallen per ambacht.