Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen (leerlingen)

Wij hebben geprobeerd de vragen zorgvuldig, maar ook kort en bondig te beantwoorden. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Vragen door kandidaat-leerlingen

1. Voor wie is de Ambachtsacademie bedoeld?
Voor iedereen die 18+ is en:

  • gemotiveerd is
  • (zijdelings) ervaring heeft met het ambacht waarvoor je je wilt aanmelden (via hobby, werk enz.)
  • bewuste kiest om zijn/haar inkomen als zelfstandig ondernemer te verkrijgen.

2. Waar worden de opleidingen gegeven?
De opleidingen worden verzorgd door ervaren ambachtelijke ondernemers, de leermeesters, binnen hun bedrijven (leerling-gezel-meestersysteem). Hebben wij bij jou in de regio nog geen leermeester voor het door jou gekozen ambacht, dan gaan wij hiernaar op zoek.

3. Wanneer kan ik een opleiding aan de Ambachtsacademie volgen?
Waarschijnlijk direct als je:

  • 50 jaar of ouder bent en 
  • een WW-, bijstands- of IOAW-uitkering ontvangt.

Meld je hierboven aan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

4. Ik ontvang een bijstandsuitkering. Wat is de einddatum?
De dag waarop je AOW-uitkering ingaat.

5. Wat kost de opleiding?
Op dit moment geldt een eenmalig een bijdrage van € 250,- Dit bedrag is voor het volgen van de gehele opleiding. Daarnaast zul je wellicht reiskosten maken. Hiervoor is geen vergoeding.

6. Ik ben jonger dan 50 jaar, kan ik mij aanmelden?
Ja, maar dan kun je nog niet starten. Wij plaatsen je dan op de wachtlijst en nemen contact met je op als wij jou een passend traject kunnen aanbieden. Of dit lukt is onzeker, maar meld je vooral aan. Dit vergroot de slagingskans.

7. Ik ontvang geen WW- of bijstandsuitkering, kan ik mij aanmelden?
Ja, maar dan kun je nog niet starten. Wij plaatsen je dan op de wachtlijst en nemen contact met je op als wij jou een passend traject kunnen aanbieden. Of dit lukt is onzeker, maar meld je vooral aan. Dit vergroot de slagingskans.

8. Ik weet niet of ik ondernemer wil worden. Hoe kom ik daar achter?
Twijfel je of ondernemerschap iets voor jou is? Realiseer je dat je als ambachtsman of -vrouw vrijwel zeker je inkomen als zelfstandig ondernemer zult verdienen. Ten opzicht van loondienst zijn er voor- en nadelen. Verdiep je hierin. Gebruik bijvoorbeeld de vragenlijst op onze website als hulpmiddel om duidelijk te krijgen of ondernemerschap bij jou past in deze fase van je leven.

9. Hoe lang duurt een opleiding?
De opleiding duurt ten hoogste twee jaar en is in principe voltijds (38 uur per week). De duur zal vaak ook korter zijn. In de opleiding is dat wat je moet 'kunnen en kennen' (zoals neergelegd in het diplomaprofiel) leidend. De leermeester bepaalt wanneer je klaar bent voor het examen. Uiterlijk 1,5 jaar na de start van je opleiding vindt de gezellenproef (het examen) plaats. Als jij en je leermeester vaststellen dat er nog iets meer tijd nodig is dan 1,5 jaar, dan kan het opleidingstraject met enkele maanden worden verlengd (tot maximaal 2 jaar inclusief herexamen).

10. Kan ik mij aanmelden voor meer opleidingen?
Ja, je kunt je aanmelden op meerdere opleidingen. 
Bedenk wel met welk ambachtelijk vak je het meeste ervaring of affiniteit hebt. Wij wegen dit mee bij de selectie.

11. Hoe selecteren jullie?
Als je de bevestigingsmail van je aanmelding hebt ontvangen en voldoet aan de criteria (zie vraag 3) nemen we contact met je op. Gezien de grote belangstelling kan dit iets langer duren. 
Wees gerust: wij nemen echt contact op als je een bevestigingsmail van je aanmelding hebt ontvangen!

Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald of wij denken dat er een reële kans is dat je na het opleidingstraject in een eigen inkomen kunt voorzien als zelfstandig ondernemer binnen het gekozen ambacht. 
Als wij van mening zijn dat dit het geval is, zoeken wij een leermeester bij jou in de buurt. Je hebt een intake gesprek met de leermeester. Deze leermeester bepaalt uiteindelijk of hij jou binnen zijn bedrijf een leerwerkplek beschikbaar stelt.

12. Wat gebeurt er na de selectie?
Als de leermeester jou de leerwerkplek beschikbaar stelt en jij bij hem de opleiding wilt volgen, maken we concrete afspraken over de startdatum en sluiten we overeenkomsten om een en ander vast te leggen. 

13. Moet ik tijdens mijn opleiding van het UWV solliciteren?
Nee. Als je de overeenkomst met AmbachtNederland (de Ambachtsacademie) hebt, kun je hiermee naar het UWV. Zij geven dan een beschikking af dat je bent vrijgesteld van de sollicitatie- en acceptatieplicht. 

14. Ik heb een bijstandsuitkering. Vindt mijn gemeente het goed dat ik de opleiding ga volgen?
Elke gemeente bepaalt zelf of men de ruimte biedt om dit traject te volgen. Uit contacten met enkele gemeenten blijkt dat men hier positief tegenover staat.
Als kandidaat-leerlingen met een bijstandsuitkering voldoen aan de selectiecriteria, nemen wij contact op met de gemeente waarin zij wonen om een en ander toe te lichten en zullen wij verzoeken om jou toestemming te verlenen. 

15. Mijn uitkering stopt terwijl mijn opleiding nog niet klaar is. Moet ik dan stoppen?
Nee, maar jij moet dan vooraf wel goed nadenken over de financiële consequenties hiervan.
Heb je na de WW recht op een bijstandsuitkering, dan zullen wij in gesprek gaan met jouw gemeente (zie vraag 14). Wij vragen dan om toestemming om het traject af te ronden terwijl je een bijstandsuitkering krijgt.
Heb je geen recht op een bijstandsuitkering, dan val je waarschijnlijk terug op het inkomen van je partner. Je moet zelf bepalen wat dit voor jou  betekent.

16. Ik heb nog geen uitkering, maar over een aantal maanden wel. Kan ik mij aanmelden?
Ja. Je komt dan op de wachtlijst. Bel ons op het moment dat je een WW- of bijstandsuitkering ontvangt. Wij veranderen dan je status naar kandidaat-leerling.

17. Wat gebeurt er als een leermeester uitvalt of stopt als opleider?
Als een leermeester om welke reden dan ook moet stoppen als opleider of uitvalt, doen we er alles aan om een vervanger te vinden. 

Vragen door leermeesters

Klik hier voor de veel gestelde vragen door leermeesters