Siersmid

Siersmid

Voor deze opleiding geldt op dit moment een instroomstop voor de provincie Drenthe.

Wil jij de opleiding tot siersmid volgen bij de Ambachtsacademie? Dan is het belangrijk om van tevoren te weten welke werkzaamheden daarbij horen. Zo begin je goed voorbereid aan je nieuwe uitdaging.

Een siersmid ontwerpt en maakt metalen voorwerpen. Hij of zij voert zijn of haar werkzaamheden uit in een siersmederij, een werkplaats die speciaal is ingericht voor het smeden. Zijn of haar werk bestaat van het toepassen van basistechnieken van metaalwerk en smeden voor het vervaardigen van smeedwerk of constructies voor verschillende industrieën, gebouwen en de particuliere markt.

Met behulp van een vuur, aangeblazen door een ventilator, of een gas- of elektrische oven of een gasbrander, wordt ijzer of ander metaal eerst flink verwarmd totdat het vervormbaar is. Dan wordt het op een aambeeld in de gewenste vorm gesmeed of worden er andere behandelingen mee uitgevoerd zoals splijten, rekken, stuiken, buigen of wellen.

Meestal moet het werkstuk herhaaldelijk opnieuw verwarmd worden om het vervormbaar te houden en om de spanningen in het materiaal, ontstaan door het bewerken met de smidshamer, op te heffen. Nadat het voorwerp ten slotte de gewenste vorm heeft wordt het afgekoeld. Hierna wordt het voorwerp vaak nog verfraaid o.a. door graveren, polijsten en/of behandelen met een coating.

Een siersmid werkt meestal zelfstandig. Als een siersmid ook zelfstandig ondernemer (zzp'er) is, is hij of zij naast de smeedwerkzaamheden ook verantwoordelijk voor de administratie, in- en verkoop en klantenwerving. Je moet over deze ondernemerschapsvaardigheden beschikken.

De siersmid werkt als smid in een smederij of werkplaats samen met een of meer collega's en/of een leidinggevende. Zijn of haar werk bestaat van het toepassen van basistechnieken van smeden of metaalbewerking voor het vervaardigen van smeedwerk of constructies voor verschillende opdrachtgevers zoals voor de industrie, eigenaren van gebouwen en voor de particuliere markt.

De smederij is voorzien van één of meerdere smidsvuren, aambeelden, hamers, tangen, vulders en een werkbank met bankschroef. Ook is er een zaagmachine, lasapparaat, boormachine en zijn de benodigde handgereedschappen aanwezig.

Uitgebreide informatie over de inhoud van het beroep en de opleiding lees je in het beroeps- en diplomaprofiel dat je hieronder kunt downloaden.

Waarop letten wij bij de selectie voor de opleiding Siersmid?

Het moet aannemelijk zijn dat je in staat bent het ambacht in 1,5 jaar dusdanig goed te beheersen dat je hiermee als zelfstandig ondernemer in je inkomen kunt voorzien. Er is geen blauwdruk hoe jouw ervaring eruit moet zien, maar als indicatie gelden voor de opleiding Siersmid de volgende specifieke instroomeisen:

Je ervaring
Je bent in het bezit van een lasdiploma. Je hebt ervaring in het bewerken van metaal. Als siersmid krijg je te maken met extreme hitte en zware materialen. Je bent fysiek sterk en hebt voldoende kracht in je handen om overweg te kunnen met zwaar gereedschap.

Je weet wat het beroep inhoudt
Het uitoefenen van een ambacht is mooi! Maar soms wordt het mooier voorgesteld dan de werkelijkheid en is het fysiek zwaarder dan je denkt. Zorg dat je een reëel beeld hebt van het ambacht en laat ons weten waarop je dit beeld baseert.

Je wilt ondernemer worden
Je wordt opgeleid tot ondernemer. Om als ondernemer in je inkomen te voorzien moet je creatief zijn en mentaal fit. Naast de uitoefening van je vak komt er veel meer kijken: je administratie, offertes, klantcontact enz. Laat ons weten waarom je ondernemer wilt worden. 

Je bent gemotiveerd
Je staat op het punt een belangrijke investering te doen; een voltijds leerwerktraject dat ongeveer 1,5 jaar duurt. Dit traject kan alleen succesvol zijn als jij dit zelf tot een succes wilt maken en niet omdat anderen dit stimuleren.

Je bent beschikbaar voor een goede kennismaking
De kans op een succesvol traject neemt toe als jij en je potentiële leermeester elkaar vooraf hebben leren kennen. Geef aan of je bereid een paar dagen in het bedrijf van de leermeester mee te draaien om te onderzoeken of de leermeester, de opleiding en het ambacht bij jou passen.  

Naast de specifieke instroomeisen gelden voor de Ambachtsacademie een paar algemene instroomeisen, te weten je moet:

 • 50 jaar of ouder zijn;
 • een WW- of bijstandsuitkering ontvangen,
  of niet-uitkeringsgerechtigd zijn (lees bij vraag 3 wanneer je hiertoe gerekend wordt);
 • 1,5 jaar voltijds (38 uur per week) beschikbaar zijn voor het opleidingstraject.

Meer weten? Bekijk de informatie hieronder of ga naar de veel gestelde vragen

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor deze opleiding.

Wil jij weten wat je kunt verwachten van de opleiding tot siersmid bij de Ambachtsacademie? Vul dan hier je gegevens in en sturen wij je het beroeps- en diplomaprofiel per e-mail op.

 
1 Start 2 Complete

Tijdens jouw opleiding bij de Ambachtsacademie ga je (voltijds) in de leer bij een vakbekwame ondernemer. Deze leermeester zal jou in 1,5 jaar (en maximaal twee jaar) de praktische basis van het vak leren aan de hand van een opleidingshandboek. Je leermeester begeleidt je door middel van instructies, opdrachten en beoordelingen van je werk. Je voortgang wordt bijgehouden in je digitale leeromgeving. Tijdens jouw opleiding bouw je een eigen ontwikkeldossier op door het uitvoeren van opdrachten en toetsen.

Omdat je na je opleiding hoogstwaarschijnlijk als ondernemer je inkomen zult verdienen, is er ook een onderdeel gericht op het verkrijgen van voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap. Dit traject duurt 10 dagdelen (verspreid over meerdere weken) en wordt centraal in het land verzorgd door Qredits.

Je sluit je opleiding af met een examen. Dit wordt afgenomen door de leermeester en een door de Ambachtsacademie aangewezen onafhankelijke beoordelaar, een andere leermeester. 

De Ambachtsacademie is bedoeld voor iedereen die als zelfstandig ondernemer in het kleinschalig ambacht aan de slag wil om zo in een eigen inkomen te voorzien. Van degenen die zich aanmelden wordt verwacht dat zij over voldoende algemene ontwikkeling beschikken. Hierbij wordt uitgegaan van een eerder genoten opleiding op MBO-niveau 3 à 4 of hieraan gelijk te stellen ervaring.

Dankzij financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maatschappelijk investeerder Start Foundation en dankzij het UWV kunnen op dit moment 200 werkloze vijftigplussers de opleiding volgen.

Op dit moment kun je je aanmelden voor de volgende opleidingen:

 • Fietshersteller
 • Glazenier
 • Goud- en zilversmid (vooropleiding vereist)
 • Haarwerkspecialist (kappersdiploma vereist)
 • Keramist (vol)
 • Kledingreparateur
 • Klusser
 • Lijstenmaker
 • Maatkleermaker
 • Meubelmaker
 • Meubelstoffeerder
 • Orthopedisch schoenhersteller
 • Parketteur
 • Pianotechnicus
 • Rietdekker
 • Schoenhersteller
 • Siersmid (lasdiploma vereist)
 • Stand- en interieurbouwer
 • Tassenmaker (vol)

AmbachtNederland is voortdurend op zoek naar ervaren ondernemers in het kleinschalig ambacht, die hun kunnen en ervaring willen delen. Personen die vol passie met hun vak bezig zijn, zich voorbereiden op bedrijfsovername of omdat zij het ook van iemand hebben moeten leren.

Wil jij leermeester worden, meld je dan vrijblijvend aan. Wij nemen dan contact met je op als we een kandidaat in jouw regio kunnen voorstellen.

Eerst meer weten? Neem dan contact met ons op.

Na aanmelding ontvangen kandidaten die 50 jaar of ouder en werkloos zijn, het verzoek per e-mail hun motivatie en beschrijving van hun ervaring met het vak toe te sturen. Op basis hiervan beoordelen we of er voldoende basis is voor toelating tot de opleiding. Deze kans is groot zodra deze persoon een werkloze vijftigplusser is, maar er is meer nodig om in een ambacht aan de slag te gaan.

Wij onderzoeken met de belangstellende of er een reële kans is dat hij of zij na het opleidingstraject in een eigen inkomen kan voorzien als zelfstandig ondernemer binnen het gekozen ambacht. Bij een positieve conclusie zoeken wij een leermeester bij hem/haar in de buurt. Deze leermeester bepaalt uiteindelijk of hij de kandidaat wil opleiden binnen zijn bedrijf.

Een aantal van onze leermeesters is op dit moment al op zoek naar een leerling. Bekijk hier de opleidingsplekken die zij bieden.

De belangstellenden die worden toegelaten betalen eenmalig een bijdrage van € 250,- voor de gehele opleiding.

Als de opleiding van een belangstellende niet gefinancierd kan worden uit de beschikbaar gestelde middelen, kan hij op een wachtlijst worden geplaatst. Op basis van wachtlijsten zoekt AmbachtNederland naar aanvullende financieringsbronnen zodat ook deze belangstellenden in het kleinschalig ambacht kunnen instromen.