Privacy statement

Privacy statement

AmbachtNederland gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. De gegevens die jij voor opleidingsdoeleinden aan AmbachtNederland verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

AmbachtNederland houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. 

AmbachtNederland gebruikt de door jou verstrekte gegevens voor inschrijving voor de opleiding.

Verder maakt AmbachtNederland gebruik van jouw gegevens voor statistische doeleinden. AmbachtNederland zal jouw gegevens uitsluitend aan derden beschikbaar stellen indien deze derde voor AmbachtNederland een opdracht uitvoert, zoals een branche gerelateerd onderzoek. Deze derde mag de gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht van AmbachtNederland. Behalve in deze situatie stelt AmbachtNederland jouw gegevens nooit aan derden beschikbaar.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid

Over de Ambachtsacademie

Over de Ambachtsacademie

In februari 2018 is de Ambachtsacademie gelanceerd. De Ambachtsacademie is een opleiding die opleidt tot vakbekwaam ondernemer in het kleinschalig ambacht.

Ervaren ondernemers uit verschillende ambachtelijke branches hebben de opleidingen ontwikkeld. Zij hebben het beroeps- en diplomaprofiel opgesteld waarin is vastgelegd wat je moet 'kunnen en kennen' voor een succesvolle onderneming in het door jou gekozen ambacht. Zij zijn hierbij ondersteund door een onderwijskundig bureau.

Lees meer over de ambachtsacademie