Pleidooi voor de Ambachtsacademie 2030

Het specialistisch ambacht staat al jaren onder druk. Het achterblijven van de instroom van gekwalificeerde ondernemers heeft allerlei gevolgen. De werkgelegenheid wordt onderbenut en in vergrijzende branches is grote behoefte aan bedrijfsopvolgers. Het behouden en versterken van het ambacht vraagt een passende opleidingsstructuur. Daarom heeft AmbachtNederland het initiatief genomen tot oprichting van de Ambachtsacademie.

Een landelijke opleidingsstructuur met opleidingen:

 • tot vakbekwaam ondernemer in 19 verschillende ambachten
 • ontwikkeld door ervaren vakmensen en een onderwijskundig bureau

Gerealiseerd in de praktijk door leermeesters die:

 • leerlingen gedurende 1,5 jaar voltijds al werkende het vak leren
 • en hen in staat stellen vakbekwaam de markt te betreden.

Perspectief
Maar de ambitie reikt verder dan de instroom van vakbekwame ondernemers. Mensen die een ambacht uitoefenen willen dat hun vakmanschap wordt erkend en herkend. Daarom moeten ook ambachtslieden hun talent binnen het bekostigd onderwijssysteem kunnen ontwikkelen en zo hun loopbaan vorm kunnen geven.

AmbachtNederland stelt vast dat er twee ontwikkellijnen zijn na het mbo, de theoretische (naar hbo en wo) en de praktische lijn. In de praktische treed je met een startkwalificatie in dienst van een werkgever en ontwikkel je je naar een hoger niveau onder begeleiding van collega’s en leidinggevenden. 

Aanvullende leerlijn voor ambachten
Voor ambachten geldt dat veel beroepen vooral door zelfstandige beroepsbeoefenaars worden uitgeoefend. Als je in een ambacht aan de slag wilt, zul je het vak moeten leren van een leermeester. Dat kan nu via de Ambachtsacademie.

Maar na de opleiding tot vakbekwaam ondernemer moet het mogelijk zijn om je ook als ambachtsman of -vrouw aantoonbaar naar een hoger niveau te ontwikkelen; van vakbekwaam tot specialist of zelfs meester. Daarom pleit AmbachtNederland voor voortzetting én doorontwikkeling van de Ambachtsacademie 2030.

Meerwaarde Ambachtsacademie 2030
Dat de Ambachtsacademie wérkt, blijkt uit de tientallen bedrijven die sinds 2018 zijn gestart door voormalige leerlingen. Verspreid over het land, van glazenier tot kledingreparateur en van meubelstoffeerder tot lijstenmaker. Zij zijn opgeleid in het bedrijf van een leermeester die hen de kneepjes van het vak heeft geleerd. Daarnaast hebben ze het Eigen Baas-programma van Qredits gevolgd.

Netwerk van ondernemers
Inmiddels zijn meer dan 500 ondernemers, actief in 19 verschillende ambachten, bereid leerlingen in hun bedrijf op te leiden. Leermeesters die hun kennis en vaardigheden willen delen en willen zorgen voor bedrijfsopvolgers en vakbekwame, nieuwe collega’s.

Mijn klanten zijn in goede handen. Joanne Edgar neemt de zaak over. Ik heb haar zelf via de Ambachtsacademie opgeleid en kan nu met een gerust hart met pensioen
Jos Boele, lijstenmaker Lijst-In in Dordrecht

De Ambachtsacademie biedt meerwaarde voor

... de maatschappij

 • de economische en maatschappelijke bijdrage van nieuwe ambachtelijke ondernemers
 • een aanvullend leermodel dat past binnen de ambities van ‘Leven lang ontwikkelen’
 • de realisatie van duurzame werkgelegenheid en de benutting van latente
 • invulling van de behoefte aan hoogwaardige, lokaal vervaardigde, duurzame producten

... de ambachten

 • de instroom van nieuwe ondernemers die kwaliteit leveren
 • de beschikbaarheid van vakbekwame bedrijfsopvolgers
 • de instroom van volwassenen met kennis uit andere sectoren
 • het ontstaan van een netwerk van ondernemers uit verschillende branches

... de leerling

 • een duurzaam inkomen
 • maatschappelijk relevant werk
 • zelfvertrouwen en werk dat voldoening geeft
 • een loopbaan met perspectief op excellentie
Klik hier als je wilt helpen door deze oproep te delen via LinkedIn
Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?