Pianotechnicus

Pianotechnicus

Voor deze opleiding geldt op dit moment een instroomstop voor de provincies Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Wil jij de opleiding tot pianotechnicus volgen bij de Ambachtsacademie? Dan is het belangrijk om van tevoren te weten welke werkzaamheden daarbij horen. Zo begin je goed voorbereid aan je nieuwe uitdaging.

De pianotechnicus verricht stem- en onderhoudswerkzaamheden aan piano’s. Dit doet hij als zelfstandig ondernemer of als medewerker in een pianobedrijf. De pianotechnnicus voert werkzaamheden uit in opdracht van de klant, dat in de meeste gevallen gaat om het stemmen van een piano. Tijdens het bezoek aan de klant analyseert de pianotechnnicus de technische staat van de piano. Hij geeft hierover advies over de technische staat en over eventuele nodige onderhouds- en afregelwerkzaamheden die moeten plaatsvinden. Nadat hierover afspraken met de klant zijn gemaakt voert de pianotechnicus de werkzaamheden uit. 

Bij stemwerkzaamheden analyseert de pianotechnicus de huidige stemming van een piano, om vervolgens stemwerkzaamheden (eventueel ondersteund door stemapparatuur) uit te voeren en zijn stemming te controleren. Hij kan zelf ook piano spelen. Onderhoudswerkzaamheden richten zich op het verhelpen van kleine problemen en het schoonmaken van de piano. Bij afregelen van een piano wordt het mechaniek van de piano goed op elkaar afgesteld zodat een piano goed functioneert en klinkt.

Je zult je ambacht in de regel als ondernemer uitoefenen. Hiervoor heb je ondernemerschapsvaardigheden nodig. Als ondernemer promoot de pianotechnicus zijn diensten. 

De sleutelactiviteiten van een pianotechnicus zijn:

 1. Plannen en advies geven over onderhouds- en stemwerkzaamheden.
 2. Het stemmen van de piano
 3. Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en afregelen van de piano.  

Een pianotechnicus moet in diverse contexten kunnen werken. Onderhoudswerkzaamheden worden zowel in de werkplaats van een pianobedrijf als bij de klant uitgevoerd. Het stemmen van piano’s vindt plaats op locatie bij klanten. Dit kan bij particuliere klanten thuis zijn maar ook bij organisaties zoals (muziek-) scholen, theaters en concertzalen. Een pianotechnicus is in staat om zijn werkzaamheden en klantcontact af te stemmen op context specifieke factoren en wensen. 

Uitgebreide informatie over de inhoud van het beroep en de opleiding lees je in het beroeps- en diplomaprofiel dat je hieronder kunt downloaden.

Waarop letten wij bij de selectie voor de opleiding Pianotechnicus?

Het moet aannemelijk zijn dat je in staat bent het ambacht in 1,5 jaar dusdanig goed te beheersen dat je hiermee als zelfstandig ondernemer in je inkomen kunt voorzien. Er is geen blauwdruk hoe jouw ervaring eruit moet zien, maar als indicatie gelden voor de opleiding Pianotechnicus de volgende specifieke instroomeisen:

Je ervaring
Je moet zelf piano kunnen spelen en een goed gehoor hebben. Verder is belangrijk dat je vaardig bent op het gebied van houtbewerking en fijnmechanica. Laat ons weten welke ervaring je hebt.

Je weet wat het beroep inhoudt
Het uitoefenen van een ambacht is mooi! Maar soms wordt het mooier voorgesteld dan de werkelijkheid en is het fysiek zwaarder dan je denkt. Zorg dat je een reëel beeld hebt van het ambacht en laat ons weten waarop je dit beeld baseert.

Je wilt ondernemer worden
Je wordt opgeleid tot ondernemer. Om als ondernemer in je inkomen te voorzien moet je creatief zijn en mentaal fit. Naast de uitoefening van je vak komt er veel meer kijken: je administratie, offertes, klantcontact enz. Laat ons weten waarom je ondernemer wilt worden. 

Je bent gemotiveerd
Je staat op het punt een belangrijke investering te doen; een voltijds leerwerktraject dat ongeveer 1,5 jaar duurt. Dit traject kan alleen succesvol zijn als jij dit zelf tot een succes wilt maken en niet omdat anderen dit stimuleren.

Je bent beschikbaar voor een goede kennismaking
De kans op een succesvol traject neemt toe als jij en je potentiële leermeester elkaar vooraf hebben leren kennen. Geef aan of je bereid bent een paar dagen in het bedrijf van de leermeester mee te draaien om te onderzoeken of de leermeester, de opleiding en het ambacht bij jou passen.  

Naast de specifieke instroomeisen gelden voor de Ambachtsacademie een paar algemene instroomeisen, te weten je moet:

 • 50 jaar of ouder zijn;
 • een WW- of bijstandsuitkering ontvangen,
  of niet-uitkeringsgerechtigd zijn (lees bij vraag 3 wanneer je hiertoe gerekend wordt);
 • 1,5 jaar voltijds (38 uur per week) beschikbaar zijn voor het opleidingstraject.

Meer weten? Bekijk de informatie hieronder of ga naar de veel gestelde vragen

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor deze opleiding.

Wil jij weten wat je kunt verwachten van de opleiding tot pianotechnicus bij de Ambachtsacademie? Vul dan hier je gegevens in en sturen wij je het beroeps- en diplomaprofiel per e-mail op.

 
1 Start 2 Complete

Tijdens jouw opleiding bij de Ambachtsacademie ga je (voltijds) in de leer bij een vakbekwame ondernemer. Deze leermeester zal jou in 1,5 jaar (en maximaal twee jaar) de praktische basis van het vak leren aan de hand van een opleidingshandboek. Je leermeester begeleidt je door middel van instructies, opdrachten en beoordelingen van je werk. Je voortgang wordt bijgehouden in je digitale leeromgeving. Tijdens jouw opleiding bouw je een eigen ontwikkeldossier op door het uitvoeren van opdrachten en toetsen.

Omdat je na je opleiding hoogstwaarschijnlijk als ondernemer je inkomen zult verdienen, is er ook een onderdeel gericht op het verkrijgen van voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap. Dit traject duurt 10 dagdelen (verspreid over meerdere weken) en wordt centraal in het land verzorgd door Qredits.

Je sluit je opleiding af met een examen. Dit wordt afgenomen door de leermeester en een door de Ambachtsacademie aangewezen onafhankelijke beoordelaar, een andere leermeester. 

De Ambachtsacademie is bedoeld voor iedereen die als zelfstandig ondernemer in het kleinschalig ambacht aan de slag wil om zo in een eigen inkomen te voorzien. Van degenen die zich aanmelden wordt verwacht dat zij over voldoende algemene ontwikkeling beschikken. Hierbij wordt uitgegaan van een eerder genoten opleiding op MBO-niveau 3 à 4 of hieraan gelijk te stellen ervaring.

Dankzij financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maatschappelijk investeerder Start Foundation en dankzij het UWV kunnen op dit moment 200 werkloze vijftigplussers de opleiding volgen.

Op dit moment kun je je aanmelden voor de volgende opleidingen:

 • Fietshersteller
 • Glazenier
 • Goud- en zilversmid (vooropleiding vereist)
 • Haarwerkspecialist (kappersdiploma vereist)
 • Keramist (vol)
 • Kledingreparateur
 • Klusser
 • Lijstenmaker
 • Maatkleermaker
 • Meubelmaker
 • Meubelstoffeerder
 • Orthopedisch schoenhersteller
 • Parketteur
 • Pianotechnicus
 • Rietdekker
 • Schoenhersteller
 • Siersmid (lasdiploma vereist)
 • Stand- en interieurbouwer
 • Tassenmaker (vol)

AmbachtNederland is voortdurend op zoek naar ervaren ondernemers in het kleinschalig ambacht, die hun kunnen en ervaring willen delen. Personen die vol passie met hun vak bezig zijn, zich voorbereiden op bedrijfsovername of omdat zij het ook van iemand hebben moeten leren.

Wil jij leermeester worden, meld je dan vrijblijvend aan. Wij nemen dan contact met je op als we een kandidaat in jouw regio kunnen voorstellen.

Eerst meer weten? Neem dan contact met ons op.

Na aanmelding ontvangen kandidaten die 50 jaar of ouder en werkloos zijn, het verzoek per e-mail hun motivatie en beschrijving van hun ervaring met het vak toe te sturen. Op basis hiervan beoordelen we of er voldoende basis is voor toelating tot de opleiding. Deze kans is groot zodra deze persoon een werkloze vijftigplusser is, maar er is meer nodig om in een ambacht aan de slag te gaan.

Wij onderzoeken met de belangstellende of er een reële kans is dat hij of zij na het opleidingstraject in een eigen inkomen kan voorzien als zelfstandig ondernemer binnen het gekozen ambacht. Bij een positieve conclusie zoeken wij een leermeester bij hem/haar in de buurt. Deze leermeester bepaalt uiteindelijk of hij de kandidaat wil opleiden binnen zijn bedrijf.

Een aantal van onze leermeesters is op dit moment al op zoek naar een leerling. Bekijk hier de opleidingsplekken die zij bieden.

De belangstellenden die worden toegelaten betalen eenmalig een bijdrage van € 250,- voor de gehele opleiding.

Als de opleiding van een belangstellende niet gefinancierd kan worden uit de beschikbaar gestelde middelen, kan hij op een wachtlijst worden geplaatst. Op basis van wachtlijsten zoekt AmbachtNederland naar aanvullende financieringsbronnen zodat ook deze belangstellenden in het kleinschalig ambacht kunnen instromen.