Persbericht: Ook steun voor getroffen ambachten noodzakelijk

Door het gebruik van SBI-codes dreigen veel ondernemers in het ambacht een tegemoetkoming van 4.000 euro mis te lopen. Een gift die hun vakgenoten en ondernemers in vergelijkbare beroepen wel ontvangen. AmbachtNederland en ONL voor Ondernemers pleiten voor een oplossing en een eerlijke behandeling. 

Veel ambachtelijke ondernemers verkeren als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer. Zij als zelfstandige beroepsbeoefenaars, leveren aan consumenten maatwerk producten en diensten. Nu het kabinet iedereen adviseert om thuis te blijven ervaren zij een forse afname van hun omzet en wordt de toekomst van hun bedrijven bedreigd. 

Bij het bepalen of iemand in aanmerking kan komen voor een gift op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS), wordt de SBI-code van de Kamer van Koophandel gebruikt. Dit is een grove indeling en ambachtelijke ondernemers die hetzelfde beroep uitoefenen staan nu onder verschillende SBI-codes ingeschreven. Zo valt de code van de lijstenmaker die bij zijn inschrijving zijn product centraal zet niet onder de TOGS, terwijl dat wel geldt voor de code van zijn collega die de verkoop centraal zet. Beide ondernemers doen in de praktijk hetzelfde en worden in dezelfde mate getroffen door het Coronavirus.

Ook blijkt uit onderzoek van AmbachtNederland dat vergelijkbare beroepen, in het kader van de TOGS niet gelijk worden behandeld. Zo kan de kledingreparateur wél een beroep doen op de TOGS, maar de maatkleermaker niet. De schoenhersteller wél, de orthopedisch schoenhersteller niet. 

AmbachtNederland streeft naar de continuïteit van ambachtelijke branches. Deze hadden het al zwaar door een te geringe instroom van vakbekwame ambachtslieden, maar daar bovenop komt nu het wegblijven van klanten. Het uitsluitend hanteren van de opgegeven SBI-code leidt voor ambachtelijke beroepen tot een oneerlijke behandeling.

AmbachtNederland begrijpt dat de SBI-code wordt gebruikt. Het mag echter niet zo zijn dat als gevolg van de gekozen werkwijze veel zelfstandige beroepsbeoefenaars in het kleinschalig ambacht buiten de TOGS vallen. AmbachtNederland pleit daarom samen met ONL voor Ondernemers voor een ruimhartige oplossing voor alle kleinschalige specialistische ambachten die actief zijn op de consumentenmarkt.

Publicaties naar aanleiding van dit bericht:

Telegraaf
Ambachtslieden dreigen steun mis te lopen 

ONL voor Ondernemers
Ambachtslieden grijpen naast cruciale noodsteun 

De Limburger
Ambachtelijke ondernemer valt buiten 4.000 euro-regeling door ‘foute’ KvK-code

BNR Nieuwsradio
Ondernemers missen TOGS-regeling door SBI-codes

Gepubliceerd: 10 april 2020