informatie voor klussers

Aanmelden leermeester klusser

Waarom is de Ambachtsacademie opgericht?
Een ambacht leer je door vlieguren te maken. En vakbekwaam word je onder begeleiding van een expert. Om eigenhandig een inkomen te verdienen, moet je goed zijn in je vak. Vakbekwaam zijn dus. In veel ambachtelijke branches blijft de instroom van vakbekwame ondernemers achter bij de vraag. Met als belangrijke gevolgen een gebrek aan bedrijfsopvolgers en (te) hoge werkdruk (en vraaguitval). 

Welke opleidingen biedt de Ambachtsacademie?
Ondernemers in 19 branches hebben een opleiding voor hun vak ontwikkeld. Onder begeleiding van CINOP, een onderwijskundig bureau, is ook voor jouw vak een opleiding beschikbaar. Klik hier voor ons opleidingsaanbod. En dankzij financiering van het ministerie van SZW kunnen we op dit moment werkloze kandidaten in hun eigen regio een leerwerkplek aanbieden bij een leermeester. 

Hoe selecteren wij kandidaten voor een opleiding?
De kandidaten die we toelaten, selecteren we zorgvuldig. Om in 1,5 jaar als vakbekwaam klusser een onderneming te kunnen starten, moet je hobbymatig al flink wat ervaring hebben. Die mensen zijn er. De selectie doen we samen; eerst maakt een medewerker van AmbachtNederland een inschatting over de slagingskans en vervolgens de leermeester. 

De kandidaten die via de Ambachtsacademie in opleiding zijn, zijn intrinsiek gemotiveerd en weten dat ze vooral veel vlieguren moeten maken. Allemaal mensen die als volwassenen willen investeren in een opleidingstraject om daarna dat te doen waar hun hart sneller van gaat kloppen.

De eerste gediplomeerden laten zien dat je met doorzettingsvermogen en lef succesvol kunt zijn. Zij ontvingen op 27 januari jl. hun diploma uit handen van Minister Koolmees (SZW) en werken ondertussen als zelfstandigen in hun ambacht.

Wie verzorgen de opleidingen van de Ambachtsacademie?
Onze leermeesters: ondernemers die het belangrijk vinden dat mensen worden opgeleid en daarom een leerwerkplek in hun bedrijf creëren. Zij zijn ervan overtuigd dat al werkend leren dé manier is om goed voorbereid te starten in hun vak.  

Hoe selecteren wij leermeesters?
Een leermeester moet voldoen aan dit profiel. Met ondernemers die belangstelling hebben om iemand op te leiden hebben wij telefonisch contact. We spreken dan door wat nodig is voor een succesvol traject. 

Waar willen we naartoe met de Ambachtsacademie?
De Ambachtsacademie is opgericht in antwoord op het gebrek aan gekwalificeerde instroom in ambachtelijke branches. We zijn gestart met 19 opleidingen. Op basis van feedback vanuit de praktijk, van leermeesters en leerlingen, ontwikkelen we deze opleidingen verder. 

Er kunnen ook nieuwe opleidingen bij komen; als een branche hieraan behoefte heeft en via het reguliere onderwijs de instroom in de regio te laag is. 

Ons doel is dat iedereen in Nederland vakbekwaam kan worden in een kleinschalig ambacht. Daarvoor is nodig dat de Ambachtsacademie wordt opgenomen in het bekostigd systeem van het ministerie van OCW. Hiervoor zetten wij ons in. 

Waar in Nederland worden mensen opgeleid?
Door volledig in de praktijk op te leiden, kunnen we overal in Nederland mensen opleiden. Bij het bepalen van het aantal opleidingsplekken luisteren we goed naar signalen van ondernemers. De arbeidsmarktbehoefte per regio is bepalend. In sommige branches is ruimte voor slechts een enkele nieuwe ondernemers per jaar, in andere branches voor iets meer. Klik hier om te zien waar in Nederland op dit moment mensen in opleiding zijn.

Meer informatie over de opleiding klusser
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?