Het belang van het ambacht

Het belang van het ambacht

De ambachten dragen bij aan de werkgelegenheid, duurzaamheid, kwaliteit van leven, gezondheidszorg en cultuur. Kortom, alles wat ons land zo mooi en aantrekkelijk maakt.

In Nederland werken heel veel mensen als zelfstandig ondernemer in het kleinschalig specialistisch ambacht. Kleinschalig zijn zowel de branches als de ondernemingen; de branches tellen enkele honderden ondernemingen die vaak worden gerund door zzp’ers (90%). 

Volop werkgelegenheid

In het ambacht is volop werk, maar deze is niet zichtbaar in statistieken. De reden hiervoor is dat vrijwel alle werkzaamheden in het specialistisch vakmanschap in zpp-verband worden uitgevoerd. Een ondernemer die stopt meldt geen vacature bij het UWV. En het CBS is baseert zich juist op de UWV-gegevens. 

Kennis over de arbeidsmarktbehoefte moet daarom bij de ondernemers opgehaald worden. Uit contacten met ondernemers in het kleinschalig ambacht blijkt dat er volop werkgelegenheidskansen zijn, al verschillen ze per ambacht. Op de website van AmbachtNederland wordt per branche de arbeidsmarktbehoefte geduid. 

Over de Ambachtsacademie

Over de Ambachtsacademie

In februari 2018 is de Ambachtsacademie gelanceerd. De Ambachtsacademie is een opleiding die opleidt tot vakbekwaam ondernemer in het kleinschalig ambacht.

Ervaren ondernemers uit verschillende ambachtelijke branches hebben de opleidingen ontwikkeld. Zij hebben het beroeps- en diplomaprofiel opgesteld waarin is vastgelegd wat je moet 'kunnen en kennen' voor een succesvolle onderneming in het door jou gekozen ambacht. Zij zijn hierbij ondersteund door een onderwijskundig bureau.

Lees meer over de ambachtsacademie