Diplomaregister

In het diplomaregister staan personen vermeld die zich via een opleiding van de Ambachtsacademie hebben gekwalificeerd tot vakbekwaam ambachtelijk ondernemer in hun vak. Zij hebben voldaan aan de eisen gesteld door de Examencommissie en hun diploma ontvangen.

Als je wilt controleren of een persoon als gediplomeerde in dit register staat ingeschreven, kun je contact met ons opnemen.