Cookies op Ambachtnederland.nl

Cookies op Ambachtnederland.nl

1. Cookiesbeleid

1.1 Ons beleid inzake cookies

Wij streven ernaar jou open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op ambachtnederland.nl. Cookies worden door ons gebruikt om jouw gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties te filteren naar gelang jouw interesses. Onderstaand vind je een verdere uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je, indien je dat wenst, kunt afmelden voor cookies. Via deze webpagina zullen wij je op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom cookies.

1.2 Regelgeving rond cookies in Nederland

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet (Tw). Op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld) is ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze regelgeving heeft mede betrekking op jouw privacy. Jouw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij je op deze pagina graag over dit onderwerp.

AmbachtNederland doet er alles aan om te voldoen aan de wettelijk cookieregels.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn het zogeheten tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen

Zolang je als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door jou bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

3. Type cookies

3.1 First party cookie

Bij een first-party (directe) cookie plaatst de betreffende website een cookie bij de gebruiker die de website opent. First-party cookies hebben verschillende doeleinden. Een van de doeleinden is bijvoorbeeld het onthouden van de loginnaam van de gebruiker en het onthouden van items van uitgezochte artikelen in een winkelmandje.

3.2 Third-party cookie

Een third-party cookie 'volgt' een gebruiker langere tijd over verschillende websites en is zo in staat een zogeheten “profiel” van een gebruiker op te bouwen. Hierbij worden cookies veelal gebruikt voor gerichte online reclame. Een advertentienetwerk plaatst dan via een site van derden een cookie op een computer, telefoon of tablet van een gebruiker. Dit cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de verschillende websites die zich in het advertentienetwerk bevinden.

4. Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

Je kunt als gebruiker cookies die je op uw computer toelaat, beheren of via de internetbrowser die je gebruikt. Via de internetbrowser die je gebruikt kun je ook aangeven dat je graag geïnformeerd wilt worden telkens als er een cookie wordt aangeboden. 

1 januari 2018

Over de Ambachtsacademie

Over de Ambachtsacademie

In februari 2018 is de Ambachtsacademie gelanceerd. De Ambachtsacademie is een opleiding die opleidt tot vakbekwaam ondernemer in het kleinschalig ambacht.

Ervaren ondernemers uit verschillende ambachtelijke branches hebben de opleidingen ontwikkeld. Zij hebben het beroeps- en diplomaprofiel opgesteld waarin is vastgelegd wat je moet 'kunnen en kennen' voor een succesvolle onderneming in het door jou gekozen ambacht. Zij zijn hierbij ondersteund door een onderwijskundig bureau.

Lees meer over de ambachtsacademie