Beroeps- en diplomaprofiel Klusser

Printversie (PDF) 

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam ambachtelijk ondernemer Klussenbedrijf

 

Algemeen

De ondernemer klussenbedrijf werkt zelfstandige en voert onderhoudswerkzaamheden, reparaties en verbouwingen uit. Daarnaast zorgt de ondernemer voor het binnenhalen van opdrachten en plant deze in. De ondernemer klussenbedrijf werkt steeds op verschillende locaties, in opdracht van verschillende klanten. 

Er wordt regelmatig een beroep gedaan op de creativiteit en flexibiliteit (zowel in te verrichten werkzaamheden als in werktijden) van de ondernemer. Hij werkt voornamelijk solistisch, maar maakt wel gebruik van de deskundigheid van anderen. 

De ondernemer klussenbedrijf zorgt dat hij gebruik kan maken van een extern

netwerk van deskundigen. Hij heeft oog voor de veiligheid van zichzelf en zijn omgeving. Hij gaat uitdagingen niet uit de weg, maar is zich er altijd van bewust dat hij een juiste grens moet trekken tussen wat hij wel en niet veilig aan kan. Hij levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de klant en wetgeving en laat nooit een onveilige situatie achter. Tijdsdruk voor het opleveren van een project of klus mag nooit leiden tot het nemen van onaanvaardbare risico’s.

Beroepsprofiel: Beschrijving van het beroep

Ambacht

De klussenbranche bestaat voornamelijk uit zelfstandigen zonder personeel. Circa 1.500 ondernemingen zijn aangesloten bij de brancheorganisatie VLOK. Klussenbedrijven kenmerken zich door hun karakter: ze voeren een grote diversiteit aan kluswerkzaamheden uit. De kernactiviteiten verschillen sterk, sommige klusbedrijven richten zich bijvoorbeeld vooral op onderhoudswerkzaamheden en reparaties, andere bedrijven voeren met name (kleine) verbouwingen uit of kiezen voor een combinatie van grote en kleine klussen. Hoewel het gros van de klussenbedrijven zich richt op de particuliere markt is er een groeiend aantal bedrijven dat ook de zakelijke markt bedient (bijv. aannemers, woningbouwcorporaties, winkelbedrijven, huisartsenpraktijken etc.). Samengevat zijn de belangrijkste taken van de ondernemer:

 • zorgdragen voor de bedrijfsvoering;
 • acquireren en adviseren;
 • veilig uitvoeren van diverse kluswerkzaamheden en kleine verbouwingen.

Belangrijk is, is dat de ondernemer goed op de hoogte is van de geldende wet- en regelgeving en de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uitvoert. In zijn werk komt de ondernemer in aanraking met een grote diversiteit aan (potentiële) klanten. In voorkomende gevallen werkt hij samen met onderaannemers (bijv. tegelzetters, parketleggers of schilders). Daarnaast heeft hij in zijn werk te maken met leveranciers. Het uitvoerende werk is veelzijdig en afwisselend. Afhankelijk van de klus, verricht hij andere werkzaamheden en gebruikt hij verschillende werkmethoden en -technieken. De ondernemer klussenbedrijf verricht activiteiten op het gebied van:

 • Bouwtechniek;
 • Elektrotechniek;
 • Installatietechniek;
 • Onderhoud.

Wat wordt er gemaakt of geproduceerd

De werkzaamheden betreffen verbouwing, uitbreiding, renovatie, (preventief) onderhoud en diverse kluswerkzaamheden aan en in woningen en gebouwen en daarin aanwezige installaties en voorzieningen. 

Voorbeelden van klussen:

 • Inrichting winkel (toonbank en afscheiding);
 • Veiligheidssloten plaatsen;
 • Vernieuwen/ repareren van badkamer en keuken;
 • Vloeren leggen;
 • Wandcontactdozen vervangen, dakramen plaatsen, deuren afhangen en voorzien van hang- en sluitwerk, schilderwerk opknappen, vloeren leggen.

Sleutelactiviteit 1: Werkvoorbereiding

De beroepsbeoefenaar vormt zich aan de hand van de opdracht of klantwens een beeld en/of stelt zich ter plaatse op de hoogte van de situatie en vraagt ontbrekende of aanvullende informatie aan zijn leidinggevende en/of de klant. De ondernemer klussenbedrijf berekent de kostprijs van het uit te voeren werk. Hij beschrijft in de offerte de vastgestelde werkzaamheden, benodigde materialen, kosten voor de klant, startdatum en (doorloop)tijd en bijzonderheden. Hij voegt de algemene voorwaarden, garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden toe. Hij geeft op verzoek van de klant een toelichting op de offerte. De ondernemer zet de offerte om naar een plan van aanpak

Leerresultaten:

 • Binnenhalen van een opdracht
 • Vaststellen en organiseren van het werk
 • Inmeten van de werkzaamheden

Kenmerkende werkwoorden sleutelactiviteit 1: 

Binnenhalen van een opdracht, vaststellen en organiseren van het werk, materialen bestellen, inmeten bij de klant, wet- en regelgeving, vergunningen.

Eindproeve: klus zelfstandig in kaart brengen tot het moment van uitvoeren.

Sleutelactiviteit 2: Voert diverse kluswerkzaamheden en kleine verbouwingen uit

De ondernemer voert diverse reparaties en kleine kluswerkzaamheden uit. Hij repareert bijvoorbeeld kapotte dakgoten, tegelwerk, klemmende deuren, vervangt lekkende kranen, hang- en sluitwerk etc. Hij verhelpt eenvoudige storingen, zoals stroomuitval, (riool)verstoppingen en lekkages, of zorgt voor een tijdelijke noodoplossing. Verder voert hij kleine verbouwingen uit, zoals bijv. het renoveren van een badkamer, het verbouwen van een zolder etc. Hij sloopt onderdelen en materialen, plaatst scheidingswanden, stelt kozijnen, legt vloeren, plaatst keukenblokken, sanitair etc. en draagt zorg voor een nette afwerking. Hij laat de werkplek opgeruimd achter. Hij overlegt regelmatig met de klant over de voortgang van de werkzaamheden en spreekt eventuele bijzonderheden door. In voorkomende situaties werkt hij samen met onderaannemers. Hij houdt nauwkeurig zijn uren en verbruikte materialen bij ten behoeve van de financiële administratie. Het geheel wordt uitgevoerd binnen de geldende wet- en regelgeving.

Leerresultaten:

 • Opdeling of uitbreiding intern;
 • Repareren en uitbreiden van een badkamer;
 • Glas vervangen;
 • Het uitvoeren en repareren van schilderwerk;
 • Kleinschalige stucafwerking ter verbetering van de wanden;
 • Het aanleggen van een tuin;
 • Dakgoten en hemelwaterafvoer (HWA);
 • Gevelhout vervangen en reparatie aan gevel;
 • Gevelkozijn vervangen.

vlok: klussenboek 2008

Kenmerkende werkwoorden sleutelactiviteit 2: 

Bouwtekeningen, werkvoorschriften, handleidingen etc., gereedschap (hand en elektrisch), meetinstrumenten (analoog en digitaal), communicatiemiddelen (telefoon, Internet).

Deze resultaten bevatten de vakgebieden: Hout (maatvoering, zagen en stellen), elektra, waterleidingen, verwarming. Schilderen, wandafwerking en betegelen.

Werkomgeving/ context

De ondernemer klussenbedrijf verricht overwegend als zelfstandige zonder personeel allerlei kluswerkzaamheden voor particulieren en aannemers, woningbouwcorporaties, winkelbedrijven, huisartsenpraktijken, etc. Het werk is veelzijdig en afwisselend, kan qua discipline, omvang en complexiteit sterk variëren en kan op allerlei plaatsen en onder diverse omstandigheden moeten worden verricht, zowel buiten als binnen, op hoogte enz. Tijdens zijn werk heeft de ondernemer klussenbedrijf onder andere te maken met (potentiële) klanten, bewoners, en/of in het pand verblijvende personen zoals personeel, (onder)aannemers en leveranciers.

De kernactiviteiten van een ondernemer klussenbedrijf kunnen sterk verschillen. Zo zijn er ondernemers die zich vooral richten op onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Anderen voeren vooral verbouw- en renovatiewerkzaamheden uit of kiezen voor een combinatie van grote en kleine klussen. Hoewel het gros van de zelfstandige ondernemers zich richt op de particuliere markt, is er een groeiend aantal dat ook de zakelijke markt bedient.

Typerende beroepshouding

De ondernemer klussenbedrijf beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en heeft een dienstverlenende en klantgerichte instelling. Hij levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de klant en laat nooit een onveilige situatie achter. Hij is zich constant bewust van de risico’s dat zijn werk met zich meebrengt, kan snel reageren op onvoorziene omstandigheden waarbij hij oog heeft voor de veiligheid van zichzelf en zijn omgeving en voor de continuïteit van zijn bedrijf. Hij gaat problemen niet uit de weg, maar lost ze op. Hij werkt nauwkeurig, is creatief, flexibel en besluitvaardig. 

Kenmerken van de ondernemer klussenbedrijf:

 • vaktechnische kennis en inzicht;
 • kwaliteitsbewust;
 • veiligheidsbewust;
 • inventief;
 • flexibel;
 • verantwoordelijk;
 • besluitvaardig;
 • sociaal/communicatief;
 • klantgericht;
 • stressbestendig.

Complexiteit en opbouw

De ondernemer klussenbedrijf heeft een diversiteit aan werkzaamheden. Hijmaakt gebruik van algemene kennis van en vaardigheden op het gebied van bedrijfsvoering. Hij verricht werk waarvoor standaard werkwijzen gelden en werk dat naar eigen inzicht wordt uitgevoerd bijvoorbeeld uitbreidingen of verbouwingsactiviteiten) waarbij hij gebruik maakt van specialistische kennis en vaardigheden. Hij zorgt dat hij voor en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden kan terugvallen op een netwerk van externe deskundigen.

Mogelijke functiebenamingen 

Niet gevonden.

Wet- en regelgeving

De beroepsgroep heeft regelmatig te maken met wijzigingen in regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu en er wordt scherper toezicht gehouden op het naleven van deze regels (bijv. bouwbesluit, NEN, ontwerpregels ter voorkoming van legionella etc.) waarvan de beroepsbeoefenaar in voorkomende gevallen op de hoogte moet zijn om zijn werk adequaat uit te kunnen voeren. Beroepsbeoefenaren moeten in toenemende mate gecertificeerd zijn om te kunnen werken binnen de verschillende vakgebieden. 

Door het wegvallen van de vestigingswetgeving mogen klussenbedrijven meer diensten aanbieden, dus de beroepsbeoefenaar kan zich dieper en/of breder profileren.

Loopbaan- en ondernemings-perspectief

De ondernemer klussenbedrijf kan:

 • doorgroeien naar middenkaderfunctionaris bouw-infra, middenkader engineer of werkvoorbereider;
 • doorgroeien naar ondernemer met personeel;
 • zich specialiseren in bouwtechniek, service en onderhoud, afwerkingstechnieken of in technische gebouwinstallaties.

Talen

Nederlandse taalvaardigheid is van belang voor de ondernemer in zijn contact met de klant (luisteren en spreken). 

Rekenen/wiskunde

De ondernemer klussenbedrijf heeft de volgende kennis van rekenen en wiskunde nodig:

Prijsberekening voor de offerte en de planning van het project. Inclusief kosten voor materialen, inkoop/inhuur, vaste kosten et cetera.

Financieel beheer/management wat betreft bedrijfsvoering (eigen onderneming)

 

Diplomaprofiel Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Klussenbedrijf

Sleutelactiviteit 1: Werkvoorbereiding

De beroepsbeoefenaar vormt zich aan de hand van de opdracht of klantwens een beeld en/of stelt zich ter plaatse op de hoogte van de situatie en vraagt ontbrekende of aanvullende informatie aan zijn leidinggevende en/of de klant. De ondernemer klussenbedrijf berekent de kostprijs van het uit te voeren werk. Hij beschrijft in de offerte de vastgestelde werkzaamheden, benodigde materialen, kosten voor de klant, startdatum en (doorloop)tijd en bijzonderheden. Hij voegt de algemene voorwaarden, garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden toe. Hij geeft op verzoek van de klant een toelichting op de offerte. De ondernemer zet de offerte om naar een plan van aanpak.

Binnenhalen van een opdracht

De klusser vertaalt de klantwens in een offerte met daarin de situatie, de werkzaamheden, de kosten voor de klant, startdatum met doorlooptijd en bijzonderheden, waarbij hij rekening houdt met de geldende wet- en regelgeving. (Bouwbesluit en verwijst naar NEN-normen en of Nederlandse praktijk richtlijnen ).

Vaststellen en organiseren van het werk

De klusser schrijft op basis van de offerte een plan van aanpak met daarin de inkoop van materialen, bereikbaarheid en veiligheid van het werk.

Inmeten van de werkzaamheden

De klusser meet de opdracht in zodat deze voldoet aan de handelsmaten, de juiste hoeveelheid materialen, de bouwtekeningen, waterpas is en goed te verwoorden is naar de klant.

Sleutelactiviteit 2: Voert diverse kluswerkzaamheden en kleine verbouwingen uit

De ondernemer voert diverse reparaties en kleine kluswerkzaamheden uit. Hij repareert bijvoorbeeld kapotte dakgoten, tegelwerk, klemmende deuren, vervangt lekkende kranen, hang- en sluitwerk etc. Hij verhelpt eenvoudige storingen, zoals stroomuitval, (riool)verstoppingen en lekkages, of zorgt voor een tijdelijke noodoplossing. Verder voert hij kleine verbouwingen uit, zoals bijv. het renoveren van een badkamer, het verbouwen van een zolder etc. Hij sloopt onderdelen en materialen, plaatst scheidingswanden, stelt kozijnen, legt vloeren, plaatst keukenblokken, sanitair etc. en draagt zorg voor een nette afwerking. Hij laat de werkplek opgeruimd achter. Hij overlegt regelmatig met de klant over de voortgang van de werkzaamheden en spreekt eventuele bijzonderheden door. In voorkomende situaties werkt hij samen met onderaannemers. Hij houdt nauwkeurig zijn uren en verbruikte materialen bij ten behoeve van de financiële administratie. Het geheel wordt uitgevoerd binnen de geldende wet- en regelgeving.

Opdeling en uitbreiding intern

De klusser deelt een bestaande ruimte in een huis op en breidt een bestaande ruimte in een huis uit.

 • Slopen van bestaand materiaal (plafond/muur/vloer)
 • Isoleren van plafond en muren
 • Ventilatievoorziening maken (rooster, mechanische ventilatie)
 • Wanden (houtenskeletbouw en massief) stellen en plaatsen (waterpas en te lood profielen stellen en wanden plaatsen en afwerken (behangen en plinten), 
 • Plaatsen van binnenkozijn, afhangen van binnendeuren, deurkozijnen in hout en staal.
 • Uitbreiden van Electra met lichtschakelaar en wandcontactdoos (WCD).
 • Plaatsen of veranderen van plafond 
 • Het leggen van vloeren
 • Eindafwerking: behang/verven, plinten, hang- en sluitwerk

Repareren en uitbreiden van een badkamer

De klusser repareert een badkamer en breidt een badkamer uit.

 • Vervangen/repareren kraan
 • >Badmeubel vervangen
 • Tegelwerk
 • Douchescherm/douchewand/douchedeur
 • Kitwerk vervangen
 • Werklocatie opruimen

Glas vervangen

De klusser vervangt glas op een veilige manier.

 • Veilig glas verwijderen door lossnijden en demonteren
 • Glassponning opzuiveren
 • Correct en veilig plaatsen van glas (zonder spanningen, geen condens)
 • Oude of nieuwe glaslatten aanbrengen
 • Afkitten
 • Werklocatie opruimen

Het uitvoeren en repareren van schilderwerk

De klusser voert schilderwerk uit en repareert schilderwerk.

 • Kaal maken van de oude verflagen
 • Reparatie van wanden (beschadigingen wegwerken)
 • Aanbrengen van voorbehandeling of grondlagen
 • Afplakken
 • Afwerklaag aan brengen
 • Correcties uitvoeren (gemorste verf)
 • Werklocatie opruimen

Kleinschalige stucafwerking ter verbetering van de wanden

De klusser voert kleinschalige stucafwerking uit ter verbetering van de wanden.

 • Egaliseren van de wanden
 • Grote gaten repareren en vullen (gipsgebonden en cementgebonden)
 • Fijnafwerking plaatsen
 • Naschuren
 • Werklocatie opruimen

Het aanleggen van een tuin

De klusser legt een tuin aan (exclusief beplanting) met reparatie van bestaande bestrating en schuurtje.

 • Slopen en verwijderen van bestaand (zwaar) materiaal
 • Schutting plaatsen
 • Bestrating herstellen of deels vernieuwen
 • Blokhut plaatsen of zelfbouwschuur plaatsen
 • Tuinverlichting repareren
 • Werklocatie opruimen

Dakgoten en hemelwaterafvoer (HWA)

De klusser repareert en vervang dakgoten en hemelwaterafvoer (HWA).

 • pvc/zink/epdm afvoer en dakgoot vervangen/uitbreiden indien gebroken of verstopt
 • ontstoppen en schoonmaken
 • dakpannen herstellen, vernieuwen, recht leggen
 • Werklocatie opruimen

Gevelhout vervangen en reparatie aan gevel

De klusser vervangt gevelhout en voert reparaties uit aan de gevel.

 • Boeideel vervangen
 • Houten gevelbekleding repareren en vervangen
 • Gevelkozijnen repareren
 • Werklocatie opruimen

Gevelkozijn vervangen

De klusser vervangt gevelkozijnen.

 • Glas demonteren
 • Kozijn inzagen en verwijderen
 • Kozijnsparing opzuiveren (schoonmaken)
 • Nieuw kozijn plaatsen (steensmuur en spauwmuur)
 • Nieuwe glas plaatsen, glaslatten en kitten
 • Buitenkant waterdorpel plaatsen
 • Binnenzijde, dakkant aftimmeren
 • Afwerking muren
 • Werklocatie opruimen

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer

Sleutelactiviteit 1: Start een onderneming

Voor een ambachtelijk ondernemer is het van groot belang zijn ondernemerschap te ontwikkelen en te verbeteren, om als kleine zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te kunnen starten en runnen. 

Bij het starten en/of runnen kan de ambachtelijk ondernemer met verschillende complicerende factoren te maken hebben. Hierbij is hij afhankelijk van een steeds veranderende markt en dient deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Ook heeft hij te maken met een grote diversiteit aan taken die te maken hebben met het ondernemerschap, zoals marketing, financiën en natuurlijk het vakgebied waarin hij onderneemt. Deze taken dient hij allemaal goed tot uitvoer te brengen. In bijna geen enkel geval kan hij terugvallen op standaardprocedures of routines.

De ambachtelijk ondernemer is volledig zelfsturend, waardoor hij zelf een goede balans moet vinden in het geven aan voldoende aandacht aan de verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden in de onderneming. De ambachtelijk ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit draagt de volledige  eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming.

De ambachtelijk ondernemer zet een ondernemingsidee op basis van (eigen) onderzoek om in een keuze voor product, prijs, plaats, personeel, promotie en presentatie van het bedrijf. De ambachtelijk ondernemer legt dit vast in een ondernemersplan inclusief een onderbouwing met een financieringsplan en zijn rol als ondernemer. Hij brengt prioriteiten aan en schakelt tussen creativiteit en planmatigheid, schakelt de juiste mensen/middelen in en lost problemen op. Hij zoekt samenwerking met klanten/ opdrachtgevers en anderen zoals samenwerkingspartners, opdrachtnemers en leveranciers. De ambachtelijk ondernemer start de onderneming conform dit plan. 

Bepaalt het toekomst(beeld) van de onderneming en zijn rol als ondernemer

De ambachtelijk ondernemer oriënteert zich op de markt, klant en concurrentie en onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming.

De ambachtelijk ondernemer onderzoekt objectief de kansen en bedreigingen voor de onderneming en ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld aan de hand van een SWOT-analyse.

De ambachtelijk ondernemer trekt logische conclusies over de kant die hij op wil met zijn onderneming op basis van het onderzoek naar (ontwikkelingen in) de markt, doelgroep, etc. en zijn eigen ondernemerschap. Hij kan marktgegevens interpreteren en vertalen naar zijn eigen onderneming.

De ambachtelijk ondernemer heeft inzicht in de eigenschappen van een ondernemer. Hij reflecteert op realistische wijze op zichzelf in zijn rol als (aankomend) ondernemer en op de onderneming.

Geeft de onderneming vorm

De ambachtelijk ondernemer werkt het (toekomst)beeld van de onderneming verder uit door aan te geven wat de doelgroep, het aanbod en verdienmodel van de onderneming zijn. 

De ambachtelijk ondernemer bepaalt hoe hij het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (verkoopkanalen, inzet van marketing en promotie, prijsbepaling). Hij maakt tevens juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid. 

De ambachtelijk ondernemer weegt de essentiële (financiële) zaken en risico's af die voortvloeien uit de keuze voor een ondernemingsvorm. Hij verwerkt al deze keuzes en overwegingen in een plan voor de onderneming. Hij vertaalt alle afwegingen op logische wijze naar een ondernemingsplan (nieuw of actualiseert een bestaand plan) voor de onderneming inclusief de juridische ondernemingsvorm, specifieke, meetbare,-acceptabele, realistische en tijdgebonden marketing doelstellingen en een missie en een visie voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming. Hij kan zijn ideeën zowel mondeling als schriftelijk presenteren.

De ambachtelijk ondernemer inventariseert welke (administratieve) handelingen nodig zijn voor het dagelijks beheer van de onderneming en organiseert de uitvoering ervan. Hij heeft basale kennis van (omzet)belastingwetgeving met betrekking tot een eigen onderneming. 

Regelt het financiële gedeelte van het opstarten van de onderneming

De ambachtelijk ondernemer houdt rekening met de financiële consequenties van keuzes.

De ambachtelijk ondernemer berekent de (verwachte) kosten en opbrengsten van de (nieuwe) onderneming. Hij weet wat een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting zijn en hoe hij dit moet berekenen. Hij onderzoekt en/of beoordeelt de noodzaak voor investeringen. Desgewenst onderzoekt hij mogelijkheden om kosten te reduceren. Hij berekent hoeveel financiële middelen nodig zijn en op welke termijn(en). Hij onderzoekt (interne en externe) financieringsmogelijkheden en inventariseert mogelijke investeerders. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft aan de hand van zijn berekeningen en onderzoek in een investeringsbegroting en/of financieringsplan hoe de financiering van de onderneming is georganiseerd.

Presenteert en promoot de onderneming

De ambachtelijk ondernemer schrijft een marketingplan met daarin beschreven hoe hij de 6 P’s (product, prijs, plaats, presentatie, promotie en personeel) in praktijk gaat brengen. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft het verkoopproces. Hij maakt berekeningen voor offertes en bepaalt een verkoopprijs voor het product. Hij beschrijft zaken als hoe hij klanten gaat werven en hoe hij een offerte opgaat stellen. Hij bepaalt wat in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Hij heeft aandacht voor aftersales, betalings- en leveringsvoorwaarden en betalingsgedrag van klanten. 

De ambachtelijk ondernemer denkt nauwkeurig na over de opzet en uitvoering van promotionele acties en presentaties. Hij heeft kennis van de meest gehanteerde communicatiestrategieën en marketingstrategieën in het vakgebied. Hij bedenkt hoe hij indruk kan maken op potentiële klanten, via o.a. social-media, e-commerce, webcare, website, folders, advertenties etc of door zichzelf en zijn bedrijf te presenteren op (lokale) beurzen en evenementen en/of bij (netwerk)bijeenkomsten. 

Koopt in voor de onderneming

De ambachtelijk ondernemer analyseert het bestaande aanbod m.b.t. inventaris en assortiment op voor de onderneming relevante aspecten, zoals prijs, kwaliteit, betalings- en leveringsvoorwaarden, duurzaamheid. Hij maakt een weloverwogen keuze voor wat hij het beste kan inkopen/huren gezien de kosten die hij maakt, de kwaliteit die hij wil leveren en de expertise die hij in huis heeft. 

De ambachtelijk ondernemer kijkt kritisch naar de voor-en nadelen van samenwerking met diverse partijen, gericht op betrouwbaarheid en het beste resultaat voor de onderneming. 

De ambachtelijk ondernemer heeft kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen in het kader van het zelfstandig ondernemerschap. De ambachtelijk ondernemer kan in zakelijke situaties gesprekstechnieken toepassen. Hij sluit overeenkomsten met leveranciers en onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden. 

Klik hier om het beroeps- en diplomaprofiel te printen (PDF) 

Klik hier voor informatie over de opleiding Klusser

Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?