Beroeps- en diplomaprofiel Kledingreparateur

Printversie (PDF)

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam ambachtelijk ondernemer Kledingreparateur

 

Beroepsprofiel: Beschrijving van het beroep

Ambacht

De kledingreparateur repareert en vermaakt kleding: zowel gedragen als nieuwe kleding. In het beroep worden allerlei soorten kleding vermaakt en gerepareerd. 

De kledingreparateur heeft een grote kennis over stoffen en eigenschappen van stoffen en weet welke handelingen er verricht moeten worden om een kledingstuk te vermaken of te repareren. De kledingreparateur werkt vanuit een atelier

De sleutelactiviteiten van een kledingreparateur zijn: 

 • Contact en opdrachtformulering;
 • De herstelwerkzaamheden en veranderingen;
 • Medewerkers en kwaliteitsborging. 

Werkomgeving/context

De kledingreparateur werkt in een atelier. In het atelier staan verschillende machines: in de werkruimte zijn er snijtafels, lock-, zoom-, stik- en naaimachines (al dan niet computergestuurd) en eventueel strijk- en persapparatuur te vinden. Ook de te vermaken/repareren kleding zijn aanwezig. 

Het atelier is een werkruimte waar ook de klanten ontvangen worden. Een belangrijk deel van het werk bestaat uit klantcontact. Daarom moet het atelier voorzien zijn van goed licht en moet het atelier eenvoudig schoon te maken zijn. 

Typerende beroepshouding

 • Communicatief, dienstverlenend

De kledingreparateur beschikt over communicatieve vaardigheden in verband met het samenwerken met collega’s en het onderhouden van contacten met consumenten en toeleveranciers. Hij blijft altijd netjes tegen klanten.

 • Inzicht en gevoel voor kleding en ontwikkelingen

De kledingreparateur beschikt over gevoel voor kleding en technische ontwikkelingen, hij heeft ruimtelijk inzicht.

 • Punctueel, netjes en geordend

De kledingreparateur werkt netjes en geordend, er is een duidelijk systeem in het atelier in hoe de kleding wordt gelabeld of weggehangen, zodat het duidelijk is wat de planning is voor de komende dagen. Ook houdt hij bij wat er veranderd is aan een kledingstuk, zodat dat in een gesprek met een klant niet tot onenigheden kan leiden. 

 • Zelfstandig

De kledingreparateur dient zelfstandig, nauwkeurig, ordelijk en onder tijdsdruk een goede kwaliteit van zijn/haar eigen werk na te streven. 

 • Kwaliteitsgericht

De kledingreparateur is gericht op een uitstekende kwaliteit en is gedreven om dit altijd te leveren, hij zet zich in om de klant tevreden te stellen en is erop gericht dat klanten tevreden zijn met het product, ook als daarvoor een keer iets extra’s moet gebeuren. 

 • Leergierig

De kledingreparateur is leergierig en wil altijd nieuwe technieken en methodes leren.

Complexiteit en opbouw

Specialistische vakvaardigheden

De kledingreparateur heeft specialistische vakvaardigheden nodig, zoals stofkennis en kennis van de machines en daarmee kunnen omgaan. Het is belangrijk om inzicht te hebben en om planmatig te kunnen denken (bijvoorbeeld als je een rits loshaalt, weet je wat dat betekent voor de volgende stappen). Daarnaast kan de kledingreparateur advies geven over of kleding nog gemaakt kan en zou moeten worden of over zaken als broeklengte.

In een uiterst geval, bij een meer ervaren kledingreparateur, kan deze ook zelf nieuwe kleding vervaardigen, dit werk is echter anders dan de kledingreparatie en niet de core business van het kledingreparatiebedrijf.

Algemene vaardigheden

De kledingreparateur beschikt over algemene vakkennis en vaardigheid voor de bedrijfsvoering. Hij beschikt over theoretische kennis van het werkveld en over specialistische vakkennis en vaardigheden.

De kledingreparateur is in staat de klant te op een klantgerichte manier te helpen en te achterhalen wat de visie van de klant is op kleding door goed naar de klant te luisteren.

Cruciaal om succesvol te zijn in het vak is dat de kledingreparateur enthousiast is en klanten met een tevreden gevoel naar huis wil laten gaan.  

Mogelijke functiebenamingen

Namen die in de branche gelden zijn kledingreparateur, ateliermedewerker bij een kledingreparatie-atelier.

Wet en regelgeving

Er zijn geen wettelijke beroepsvereisten of specifieke bevoegdheids- of vestigingsregelingen van toepassing.

Voor uitoefening van de onderneming zijn volgende verzekeringen nodig:

 • Brandverzekering;
 • Verzekering voor derden;
 • Aansprakelijkheidsverzekering.

Bij de uitvoering van werkzaamheden zijn de Arbo-eisen van toepassing: het is belangrijk om een goede werkhouding aan te nemen, om rsi-klachten en klachten in arm, nek en schouder tegen te gaan. 

Loopbaan- en ondernemingsperspectief

Voor het loopbaanperspectief van een kledingreparateur zijn er diverse mogelijkheden. Het is mogelijk om bij een kledingreparatiebedrijf te werken, om in het kledingreparatiebedrijf leidinggevende taken op te pakken en om een kledingreparatiebedrijf op te zetten of over te nemen van een kledingreparateur die wil stoppen. De onderneming is overdraagbaar als de overname zorgvuldig wordt voorbereid. De opvolger zal voor een bepaalde tijd nauw met de ondernemer moeten samenwerken, met aandacht voor de bestaande vertrouwensband tussen de ondernemer en zijn bestaande klanten.

Ook zijn er loopbaanmogelijkheden waarbij je bij een andersoortig bedrijf in dienst bent, bijvoorbeeld bij het werken in herenmodezaak of een andere kledingzaak.

Talen

De kledingreparateur heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal (lezen, spreken, schrijven, luisteren).

 • Spreken: in klantcontact en intern in het bedrijf is het belangrijk dat de kledingreparateur een goede spreekvaardigheid heeft.
 • Schrijven: de kledingreparateur schrijft duidelijk op wat er is afgesproken met een klant.
 • Luisteren: voor de kledingreparateur is het luisteren naar de wens van een klant heel belangrijk om te kunnen begrijpen wat er gemaakt moet worden. 
 • Lezen: de kledingreparateur is het belangrijk om te kunnen lezen, om bijvoorbeeld afspraken te kunnen maken op papier. 

Deze taalvaardigheden hebben betrekking op de Nederlandse taal. In het spreken en luisteren is het ook belangrijk dat de kledingreparateur Engels beheerst op het niveau van het begrijpen van de wens van de klant en hier over mee kunnen denken. 

Rekenen/wiskunde

De kledingreparateur heeft basisrekenvaardigheden nodig. 

 • Plant de uit te voeren werkzaamheden

De kledingreparateur maakt een goede en passende werkplanning en rekent met het aannemen van werk een ruime  marge, zodat al het werk op tijd gedaan kan worden.

 • Stuurt medewerkers aan

De kledingreparateur stuurt medewerkers aan om los van de prijslijst hun uren dat zij aan een kledingstuk werken bij te houden.

 • voert de bedrijfsvoering

De kledingreparateur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, hiervoor houdt hij de financiën in de gaten, maakt hij begrotingen en houdt hij de uren van medewerkers bij.  

 Overige voorwaarden

Enige kennis van en affiniteit met het werken met de naaimachine.

 

Diplomaprofiel Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Kledingreparateur

Sleutelactiviteit 1: Contact en opdrachtformulering

Contact maken

De kledingreparateur legt op een adequate en klantgerichte wijze contact met de klant en verkent de opdracht door vragen te stellen aan de klant, op een manier dat de klant zich op zijn/haar gemak voelt. 

Opdrachtformulering

De kledingreparateur bespreekt de wensen van de klant met de klant en adviseert de klant over de reparatiemogelijkheden, mede door tijdens het gesprek de mogelijkheden te visualiseren (door bijvoorbeeld een tekening, voorbeeld of door om te spelden) zodanig dat er een duidelijke opdrachtformulering ligt na het gesprek. 

Sleutelactiviteit 2: De herstelwerkzaamheden en veranderingen

Bereidt werkzaamheden voor

De kledingreparateur verzamelt het kledingstuk, het materiaal, het garen, de versteviging en de fournituren en hij stelt de juiste machines en apparatuur (bijvoorbeeld: de lockmachine, snijtafel, zoommachine, stikmachine en naaimachine en eventueel strijk- en persapparatuur) in op de te verwerken materialen.

Voert herstelwerkzaamheden uit

De kledingreparateur is in staat om het kledingstuk te herstellen, door naaitechnische handelingen uit te voeren op het kledingstuk, zoals het inzetten van nieuwe voering, kleding uitleggen of innemen en kleding stoppen, door de stof te bewerken, te naaien en/of te plakken, zodat het kledingstuk past bij de besproken opdracht. 

Voert veranderingen uit

De kledingreparateur is in staat om het kledingstuk te veranderen, door patroontechnische (niet verplicht) en naaitechnische handelingen te combineren. De kledingreparateur heeft inzicht in hoe het kledingstuk is opgebouwd en voert veranderingen uit op het kledingstuk, (zoals kleding inkorten, langer maken, stof innemen, uitleggen, ritsen inzetten of voering inzetten) door rekening te houden met de eigenschappen van de stof en de stof te bewerken, te naaien en/of te plakken, zodat het kledingstuk past bij de besproken opdracht.

Sleutelactiviteit 3: Medewerkers en kwaliteitsbewaking

Plant de uit te voeren werkzaamheden

De kledingreparateur maakt de planning voor de uitvoerende werkzaamheden (bijv. aan de hand van opdrachtbonnen) en draagt zorg voor de aanwezigheid van alle grondstoffen, door contact te onderhouden met toeleveranciers en consumenten.

Bewaakt de kwaliteit

De kledingreparateur bewaakt de kwaliteit van het product en doet de eindcontrole op het product. De kledingreparateur onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van grondstoffen en materialen, past nieuwe technieken toe t.a.v. het repareren en veranderen van kleding n.a.v. de actuele materialen en instrueert hierover de medewerkers.

Stuurt medewerkers aan

De kledingreparateur instrueert de medewerkers van het bedrijf .

Sleutelactiviteit 4: Ondernemend handelen

Ondernemerschap is een belangrijk element van dit ambacht. Het generieke diplomaprofiel ondernemerschap is hier van toepassing.

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer

 

Sleutelactiviteit 1: Start een onderneming

Voor een ambachtelijk ondernemer is het van groot belang zijn ondernemerschap te ontwikkelen en te verbeteren, om als kleine zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te kunnen starten en runnen. 

Bij het starten en/of runnen kan de ambachtelijk ondernemer met verschillende complicerende factoren te maken hebben. Hierbij is hij afhankelijk van een steeds veranderende markt en dient deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Ook heeft hij te maken met een grote diversiteit aan taken die te maken hebben met het ondernemerschap, zoals marketing, financiën en natuurlijk het vakgebied waarin hij onderneemt. Deze taken dient hij allemaal goed tot uitvoer te brengen. In bijna geen enkel geval kan hij terugvallen op standaardprocedures of routines.

De ambachtelijk ondernemer is volledig zelfsturend, waardoor hij zelf een goede balans moet vinden in het geven aan voldoende aandacht aan de verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden in de onderneming. De ambachtelijk ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit draagt de volledige  eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming.

De ambachtelijk ondernemer zet een ondernemingsidee op basis van (eigen) onderzoek om in een keuze voor product, prijs, plaats, personeel, promotie en presentatie van het bedrijf. De ambachtelijk ondernemer legt dit vast in een ondernemersplan inclusief een onderbouwing met een financieringsplan en zijn rol als ondernemer. Hij brengt prioriteiten aan en schakelt tussen creativiteit en planmatigheid, schakelt de juiste mensen/middelen in en lost problemen op. Hij zoekt samenwerking met klanten/ opdrachtgevers en anderen zoals samenwerkingspartners, opdrachtnemers en leveranciers. De ambachtelijk ondernemer start de onderneming conform dit plan. 

Bepaalt het toekomst(beeld) van de onderneming en zijn rol als ondernemer

De ambachtelijk ondernemer oriënteert zich op de markt, klant en concurrentie en onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming.

De ambachtelijk ondernemer onderzoekt objectief de kansen en bedreigingen voor de onderneming en ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld aan de hand van een SWOT-analyse. 

De ambachtelijk ondernemer trekt logische conclusies over de kant die hij op wil met zijn onderneming op basis van het onderzoek naar (ontwikkelingen in) de markt, doelgroep, etc. en zijn eigen ondernemerschap. Hij kan marktgegevens interpreteren en vertalen naar zijn eigen onderneming.

De ambachtelijk ondernemer heeft inzicht in de eigenschappen van een ondernemer. Hij reflecteert op realistische wijze op zichzelf in zijn rol als (aankomend) ondernemer en op de onderneming. 

Geeft de onderneming vorm

De ambachtelijk ondernemer werkt het (toekomst)beeld van de onderneming verder uit door aan te geven wat de doelgroep, het aanbod en verdienmodel van de onderneming zijn. 

De ambachtelijk ondernemer bepaalt hoe hij het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (verkoopkanalen, inzet van marketing en promotie, prijsbepaling). Hij maakt tevens juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid. 

De ambachtelijk ondernemer weegt de essentiële (financiële) zaken en risico's af die voortvloeien uit de keuze voor een ondernemingsvorm. Hij verwerkt al deze keuzes en overwegingen in een plan voor de onderneming. Hij vertaalt alle afwegingen op logische wijze naar een ondernemingsplan (nieuw of actualiseert een bestaand plan) voor de onderneming inclusief de juridische ondernemingsvorm, specifieke, meetbare,-acceptabele, realistische en tijdgebonden marketing doelstellingen en een missie en een visie voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming. Hij kan zijn ideeën zowel mondeling als schriftelijk presenteren.

De ambachtelijk ondernemer inventariseert welke (administratieve) handelingen nodig zijn voor het dagelijks beheer van de onderneming en organiseert de uitvoering ervan. Hij heeft basale kennis van (omzet)belastingwetgeving met betrekking tot een eigen onderneming. 

Regelt het financiële gedeelte van het opstarten van de onderneming

De ambachtelijk ondernemer houdt rekening met de financiële consequenties van keuzes.

 De ambachtelijk ondernemer berekent de (verwachte) kosten en opbrengsten van de (nieuwe) onderneming. Hij weet wat een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting zijn en hoe hij dit moet berekenen. Hij onderzoekt en/of beoordeelt de noodzaak voor investeringen. Desgewenst onderzoekt hij mogelijkheden om kosten te reduceren. Hij berekent hoeveel financiële middelen nodig zijn en op welke termijn(en). Hij onderzoekt (interne en externe) financieringsmogelijkheden en inventariseert mogelijke investeerders. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft aan de hand van zijn berekeningen en onderzoek in een investeringsbegroting en/of financieringsplan hoe de financiering van de onderneming is georganiseerd.

Presenteert en promoot de onderneming

De ambachtelijk ondernemer schrijft een marketingplan met daarin beschreven hoe hij de 6 P’s (product, prijs, plaats, presentatie, promotie en personeel) in praktijk gaat brengen. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft het verkoopproces. Hij maakt berekeningen voor offertes en bepaalt een verkoopprijs voor het product. Hij beschrijft zaken als hoe hij klanten gaat werven en hoe hij een offerte opgaat stellen. Hij bepaalt wat in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Hij heeft aandacht voor aftersales, betalings- en leveringsvoorwaarden en betalingsgedrag van klanten. 

De ambachtelijk ondernemer denkt nauwkeurig na over de opzet en uitvoering van promotionele acties en presentaties. Hij heeft kennis van de meest gehanteerde communicatiestrategieën en marketingstrategieën in het vakgebied. Hij bedenkt hoe hij indruk kan maken op potentiële klanten, via o.a. social-media, e-commerce, webcare, website, folders, advertenties etc of door zichzelf en zijn bedrijf te presenteren op (lokale) beurzen en evenementen en/of bij (netwerk)bijeenkomsten.

Koopt in voor de onderneming

De ambachtelijk ondernemer analyseert het bestaande aanbod m.b.t. inventaris en assortiment op voor de onderneming relevante aspecten, zoals prijs, kwaliteit, betalings- en leveringsvoorwaarden, duurzaamheid. Hij maakt een weloverwogen keuze voor wat hij het beste kan inkopen/huren gezien de kosten die hij maakt, de kwaliteit die hij wil leveren en de expertise die hij in huis heeft. 

De ambachtelijk ondernemer kijkt kritisch naar de voor-en nadelen van samenwerking met diverse partijen, gericht op betrouwbaarheid en het beste resultaat voor de onderneming. 

De ambachtelijk ondernemer heeft kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen in het kader van het zelfstandig ondernemerschap. De ambachtelijk ondernemer kan in zakelijke situaties gesprekstechnieken toepassen. Hij sluit overeenkomsten met leveranciers en onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden.

Klik hier om het beroeps- en diplomaprofiel te printen (PDF)

Klik hier voor informatie over de opleiding Kledingreparateur

Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?