Beroeps- en diplomaprofiel Goud- en zilversmid

Printversie (PDF) 

Beroepsprofiel en diplomaprofiel

Vakbekwaam ambachtelijk ondernemer Goud- en zilversmid 

 

Algemeen

Een Goud- en zilversmid is een vakman/vrouw die sieraden, gebruiksvoorwerpen en of objecten van (edel)metalen, eventueel verrijkt met edelstenen en andere materialen ontwerpt, vormgeeft, vervaardigt en of repareert. De meest voorkomende aanduiding van het ambacht is Goud- en zilversmid. 

Beroepsprofiel: Beschrijving van het beroep

Ambacht

Een Goud- en zilversmid is een vakman/vrouw die sieraden, gebruiksvoorwerpen en of objecten van (edel)metalen, eventueel verrijkt met edelstenen en andere materialen ontwerpt, vormgeeft, vervaardigt en of repareert. Dit doet hij meestal als zelfstandig vakman/vrouw en ondernemer.

Een Goud- en zilversmid werkt secuur met veelal waardevolle materialen die elk verschillende eigenschappen hebben. De goud- en zilversmid is creatief,  beschikt over probleemoplossend vermogen en kan zich inleven in de wensen van een klant. De goud- en zilversmid die veelal vormgeeft en ontwerpt heeft gevoel voor esthetiek.

Het kent 5 sleutelactiviteiten:

 • Opdrachtverwerving en advies
 • Concept ontwikkeling en ontwerp
 • Plannen en voorbereiden van het werk
 • Vervaardigen en of repareren van het gebruiksvoorwerp, object of sieraad 
 • Oplevering en financiële afwikkeling

Werkomgeving/context

De goud- en zilversmid werkt in een atelier met eventueel een ruimte waar de klant ontvangen wordt. Een atelier is ingericht met werkbanken, gereedschappen en machines, zoals bijvoorbeeld een polijstmachine, een wals, soldeer apparatuur en  handgereedschap. En materialen om te verwerken, zoals (edel)metaal en edelstenen

Een goud- en zilversmid werkt meestal zelfstandig maar ook wel met meerdere collega goudsmeden. De zelfstandig werkend goud- en zilversmid heeft klantencontact. De goud- en zilversmid in loondienst heeft weinig klantencontact. 

Typerende beroepshouding

De werkdag van een ambachtelijk zelfstandig goud- en zilversmid is vaak een combinatie van het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden en of repareren van sieraden, gebruiksvoorwerpen en of objecten, onderhouden van het atelier, inkopen van materialen, diensten en contact hebben met de klanten; in het bedrijf, telefonisch en of online. 

Een goud- en zilversmid wordt gekenmerkt door een ambachtelijke, technische en creatieve instelling. Hij/zij is inventief, heeft oog voor detail. De goud- en zilversmid heeft gevoel voor esthetiek, is creatief, innovatief, heeft een goed ontwikkelde fijne motoriek, oog/hand coördinatie en heeft doorzettings- en probleemoplossend vermogen. 

Een goud- en zilversmid werkt met waardevolle materialen die elk verschillende eigenschappen hebben en gaat daar zorgvuldig en efficiënt mee om. 

De goud- en zilversmid heeft kennis van edelstenen en de diverse soorten materiaal (bijv. 14 karaat en 18 karaat goud) en hun specifieke eigenschappen

De goud- en zilversmid kan zich inleven in de wensen van een klant en kan goed met klanten overweg. Hij/zij kan goed plannen en is toch flexibel genoeg om te schakelen tussen verschillende werkzaamheden. De zelfstandige goud- en zilversmid is ondernemend en kan zijn/haar bedrijf en product goed promoten. Daarnaast beschikt de goud- en zilversmid over een commerciële houding die het mogelijk maakt de sieraden, gebruiksvoorwerpen en objecten en diensten aan de man te brengen.

Complexiteit en opbouw

Het werk van de zelfstandig ambachtelijk goud- en zilversmid is veelomvattend en gevarieerd. Ieder sieraad, gebruiksvoorwerp of object is anders en iedere klant heeft andere wensen en (financiële) mogelijkheden. Het merendeel aan werkzaamheden is op specialistische niveau. 

De belangrijkste uitdagingen zijn:

 • bij het ontwerpen en vormgeven de wensen van de klant te vertalen naar een sieraad, gebruiksvoorwerp of object
 • zelfdiscipline betrachten zodat de veelheid aan werkzaamheden efficiënt en volgens planning uitgevoerd worden
 • bij de verschillende opdrachten bepalen welk onderdeel van de werkzaamheden ingekocht/uitbesteed moet worden.

Mogelijke functiebenamingen

Vaak werkt de ondernemer goud- en zilversmid zelfstandig. Indien de goud- en zilversmid in een bedrijf met meerdere collega’s werkt kan er sprake zijn van een hiërarchie, mede gebaseerd op ervaringsniveau en kan men spreken van

 • leerling goud- en zilversmid
 • goud- en zilversmid
 • meester goud- en zilversmid. 

N.B. De titel meester goud- en zilversmid is niet beschermd en is geen indicatie van kwaliteit, echter, Het Nederlands Gilde van Goudsmeden hanteert een meestertitel die alleen verkregen kan worden na ballotage en het voldoen aan zeven punten van meesterschap.

Wet en regelgeving

Er gelden voor de goud- en zilversmid geen vestigingseisen. Wel moet de goud- en zilversmid rekeninghouden met arbo-, milieu- en veiligheidseisen, de waarborgwet, anti-kartel wetgeving, AVG, bouwkundige regelgeving inbraakpreventie.

Loopbaan- en ondernemingsperspectief

Het merendeel van de goudsmeden is zelfstandig ondernemer. Doorgroei mogelijkheden kenmerken zich door een toenemend beheersingsniveau, van leerling tot professional. Daarnaast kan de goud- en zilversmid zich specialiseren in specifieke technieken en productgroepen zoals sieraden zonder of met edelstenen, gebruiksvoorwerpen of objecten. Maar de goud- en zilversmid kan zich ook focussen op restaureren als professioneel restaurator.

Talen

Het vak vraagt niet om een specifieke taalbeheersing al is het vanzelfsprekend nodig om te kunnen lezen en schrijven en goed te kunnen luisteren om de opdracht van de klant goed te kunnen begrijpen.

Er is geen specifieke kennis van buitenlandse talen vereist. Echter om ook anderstalige klanten en internationaal te kunnen werken is basis spreekvaardigheid in andere talen gewenst.

Rekenen/wiskunde 

Enige vaardigheid in rekenen is nodig bij de berekening van de hoeveelheid benodigde materialen. Bijvoorbeeld om de lengte van een plaatje goud, wat een kostbaar materiaal is, te berekenen om een ring van een bepaalde maat en materiaaldikte te maken. En kennis van kostprijsberekening van het te leveren product (uren, materiaal, btw, winst etc) 

 

Diplomaprofiel Goud- en zilversmid vakbekwaam ambachtelijk ondernemer 

CONTEXT

De goud- en zilversmid ontwerpt, vervaardigt en/of repareert gebruiksvoorwerpen, objecten en of sieraden van (edel)metalen, eventueel verrijkt met edelstenen en andere materialen. Gespecialiseerde goudsmeden kunnen indien gewenst, certificaten en taxatierapporten opmaken.

De goud- en zilversmid werkt in een atelier, daarnaast kan er sprake zijn van een winkel of ruimte waar de klant ontvangen wordt en voorbeeld gebruiksvoorwerpen, objecten en of sieraden worden geëtaleerd die door hem zelf zijn vervaardigd en of van derden ingekocht.

De goud- en zilversmid werkt in opdracht van particulieren, bedrijven, of juweliers en werkt zonder opdracht aan een eigen collectie.

Sleutelactiviteit 1: Advies en opdrachtverwerving

De goud- en zilversmid heeft in het atelier, de winkel of op locatie een gesprek met de klant over het te ontwerpen, te vervaardigen en of te repareren gebruiksvoorwerp, object of sieraad. De goud- en zilversmid informeert de klant over de mogelijkheden wat betreft de materialen, technieken, esthetische aspecten en kosten. De goud- en zilversmid past hierbij zijn technische kennis en toe van onder meer (edel) metalen, legeringen, (edel) stenen, zettechnieken, bewerkingstechnieken, versieringstechnieken, afwerkingstechnieken en zijn (communicatie) vaardigheden. 

De goud- en zilversmid komt met een helder advies, met waar van toepassing een kosten-baten analyse, dat aansluit bij de wensen van de klant. Het advies gaat vergezeld van een offerte met daarin opgenomen de kosten en indien van gewenst een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden. Nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte stelt de goud- en zilversmid een opdrachtbevestiging op, aangevuld met afspraken over de opleverdatum, betalingsvoorwaarden en andere leveringsvoorwaarden. 

Contact maken met de klant

De goud- en zilversmid draagt zorg voor goede bekendheid via sociale media, een etalage, reclame en eventueel mede via een aantrekkelijke website.

Zodra er contact is met een klant verkent de goud- en zilversmid de opdracht door vragen te stellen, op een manier dat de goud- en zilversmid voldoende informatie vergaart en klant zich begrepen voelt.

De goud- en zilversmid formuleert de uitgangspunten voor het ontwerp, de vervaardiging of de reparatie. In deze uitgangspunten zijn elementen verwerkt als de wens van de klant, de te gebruiken materialen, het doel van het gebruiksvoorwerp, object of het sieraad, het doel van de eventuele reparatie, de gelegenheid en het budget. 

Beoordelen te repareren gebruiksvoorwerp, object of sieraad.

Indien er sprake is van reparatie van een gebruiksvoorwerp, object of sieraad bepaalt de goud- en zilversmid de stijl, de ouderdom en de waarde van het aangeleverde gebruiksvoorwerp, object of sieraad. 

De goud- en zilversmid stelt vast welke technieken, (edel) metalen, (edel)stenen zijn gebruikt en of er eventueel sprake is van oude reparaties. 

Vaststellen benodigde werkzaamheden

In geval van een nieuw te vervaardigen gebruiksvoorwerp, object of sieraad stelt de goud- en zilversmid op basis van de informatie van de klant een ontwerpconcept vast met de bijbehorende werkzaamheden en materialen.

In geval van een reparatie stelt de goud- en zilversmid de gebreken vast en bepaalt hoe dit op te lossen en welke technieken, materialen en fournituren hiervoor benodigd zijn.

Adviseren

De goud- en zilversmid adviseert de klant over de mogelijkheden en onmogelijkheden, over de mogelijk te hanteren technieken, over de eigenschappen en mogelijke toepassingen van materialen en waar van toepassing een kosten-baten analyse op basis van deskundigheid en aansluitend bij de wensen van de klant. 

Offerte opstellen

De goud- en zilversmid stelt een offerte op en houdt daarbij rekening met de ingeschatte benodigde uren, benodigde apparatuur en materiaalverbruik en kosten uitbesteed werk. De offerte vermeldt hoe de prijs is opgebouwd. De goud- en zilversmid licht dit toe aan de klant en vraagt om akkoord.

Vastleggen opdracht

De goud- en zilversmid beschrijft in een opdrachtbevestiging de overeengekomen werkzaamheden, prijs en opleverdatum. De opdrachtbevestiging omvat ook een omschrijving en eventueel foto’s van het object voor identificatie.

De goud- en zilversmid neemt de verantwoordelijkheid voor de eigendommen van zijn klanten en gaat daar vakkundig en met respect mee om.

Sleutelactiviteit 2: Concept ontwikkeling

Indien de opdracht het creëren van een uniek gebruiksvoorwerp, object of sieraad betreft, ontwikkelt de goud- en zilversmid het concept en werkt dit uit in een tekening, een driedimensionaal voorstel, al dan niet met gebruik van een computer.

Ontwerpen

De goud- en zilversmid werkt op basis van de geformuleerde vraag en diverse inspiratiebronnen, waaronder mogelijk een bestaand stuk uit de (eigen) collectie, het ontwerp uit naar voorstellen in 2- of 3-dimensionale vormen zoals bijvoorbeeld in een “dummy”. 

Hij kiest de vormgeving, (edel) metalen, legeringen, (edel)stenen, kleuren, afmetingen, en de verschillende technieken. 

Voorstellen en gemaakte keuzes presenteren

De goud- en zilversmid presenteert zijn voorstellen en aanpak aan de klant en motiveert de gemaakte keuzes. 

De goud- en zilversmid bepaalt samen met de klant definitief de vormgeving, (edel) metalen, legeringen, (edel) stenen, kleuren, afmetingen, en de verschillende technieken

Bij autonoom werk kiest hij zelf.

Sleutelactiviteit 3: Plannen en voorbereiden van het werk

De goud- en zilversmid maak een planning van de uit te voeren werkzaamheden.

Hierin is opgenomen welke (productie)stappen er gezet moeten worden, welke , materialen en gereedschappen er nodig zijn, wat hiervan eventueel moet worden ingekocht en of er eventuele derden (onderaannemers) moeten worden ingeschakeld en zo ja wie en wanneer. Vervolgens bestelt de goud- en zilversmid de benodigde  materialen en eventueel gereedschappen en plant de goud- en zilversmid eventuele onderaannemers in.

Voorbereiden van de opdracht

De goud- en zilversmid maakt op basis van het met de opdrachtgever gekozen ontwerp een plan van aanpak. De goud- en zilversmid houdt hierbij onder meer rekening met de technieken die het ontwerp vraagt zoals het maken van een was model of een matrijs en de volgorde van solderen. De goud- en zilversmid kiest de benodigde grondstoffen en materialen, stelt vast welke gereedschappen en hulpmiddelen en derden, zoals een zetter of gieter, hij nodig heeft en bepaalt de werkvolgorde.

Vaststellen benodigd materiaal

De goud- en zilversmid berekent op basis van het gemaakte ontwerp hoeveel van welke materialen benodigd is zoals (edel)metaal, (edel)stenen, plaat en draadmateriaal in goud, zilver, en onedel metaal, fournituren, en producten zoals diverse soorten chemicaliën, soldeer en was. 

Voorraadbeheer/inkoop

De goud- en zilversmid controleert de voorraad van de benodigde materialen. Indien niet voldoende van de materialen voorradig is vergelijkt de goud- en zilversmid de prijzen en leveringscondities van verschillende leveranciers door gebruik te maken van onder meer catalogi. Op basis van deze informatie kiest de goud- en zilversmid de best passende leverancier(s) en plaatst de bestelling.

Inplannen personeel en onderaannemers

De goud- en zilversmid plant, indien van toepassing, zijn personeel in en bepaalt of, en zo ja welke onderaannemers ingehuurd moeten worden, bijvoorbeeld een gespecialiseerd bedrijf voor gietwerk of een gespecialiseerde zetter.

Tijdsplanning

De goud- en zilversmid plant de werkzaamheden in de tijd en houdt hierbij rekening met de afgesproken opleverdatum, andere lopende opdrachten, de levertijd van ontbrekende materialen, en de beschikbare capaciteit van in te zetten personeel en onderaannemers. 

Sleutelactiviteit 4: Vervaardigen en of repareren van het gebruiksvoorwerp, object of sieraad

De goud- en zilversmid vervaardigt en of repareert het gebruiksvoorwerp, object of sieraad volgens de planning en op basis van het overeengekomen ontwerp. De goud- en zilversmid zet de materialen  en machines klaar, voert de werkzaamheden uit en ruimt op. De goud- en zilversmid begeleidt uitbesteed werk vaktechnisch, logistiek en qua tijdsplanning.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onderhoudt de goud- en zilversmid indien nodig contact met de klant.

Monteren

De goud- en zilversmid vervaardigt door middel van verschillende technieken zoals, zagen, smeden, buigen en vijlen verschillende onderdelen die vervolgens aan elkaar worden gesoldeerd. De goud- en zilversmid maakt halffabricaten op de juiste maat of vervaardigt indien nodig zelf het hiervoor benodigde plaat en draad door middel van gieten, walsen of het trekken van draad.

Model maken en gieten

Voor sieraden/onderdelen/objecten die niet uit plaat en draad materiaal kunnen worden opgebouwd kan de goud- en zilversmid een was model maken. Dit was model kan vervolgens worden gegoten, bijvoorbeeld met behulp van  slingergietapparatuur. Voor een serie productie maakt de goud- en zilversmid eerst een model van metaal, alpaca of kunststof. Na het (laten) maken van een matrijs kan het in serie worden gegoten. 

Zetten van edelstenen

De goud- en zilversmid zet de edelstenen in het gebruiksvoorwerp, object of sieraad en gebruikt hierbij de passende zettechniek zoals Gladomzetting, Chatonzetting, Pavézetwerk en of microscopisch zetwerk afhankelijk van het gebruikte materiaal en de gebruikte stenen, het ‘gebruiksdoel’ van het object en het beoogde effect. 

Versieren

Indien van toepassing versiert de goud- en zilversmid het gebruiksvoorwerp, object of sieraad en maakt hierbij gebruik van zgn. versieringstechnieken zoals oppervlaktebewerking (graveren, matteren, ajourzagen, mokumé gane, hamerslag), emailleren en granuleren. 

Waarborgen

De goud- en zilversmid slaat zijn verantwoordelijkheidsteken, dat hij verplicht is te hebben, in het gebruiksvoorwerp, object of sieraad en vult de nodige papieren in o.a. gehalte en omschrijving en stuurt het vóór de definitieve afwerking naar de Waarborg (Keurkamer). 

Afwerken

De goud- en zilversmid reinigt het gebruiksvoorwerp, object of sieraad en borstelt of polijst het, afhankelijk van de gewenste soort eindafwerking. 

Opruimen en schoonmaken werkplek

De goud- en zilversmid ruimt de werkplek op en maakt deze schoon. Hij past hierbij de arbo-, milieu- en veiligheidseisen toe. Metaalafval, vijlsel en dergelijk wordt, gescheiden qua metaalsoort en  bewaard om te laten recyclen.

Sleuelactiviteit 5: Oplevering, financiële afwikkeling

Op het afgesproken moment komt de klant het object ophalen. De goud- en zilversmid bespreekt het eindresultaat met de klant. De (laatste) factuur wordt opgesteld, verstuurd of overhandigd, en de betaling wordt ontvangen.

Opstellen certificaten en taxatierapportenOp verzoek van de klant stelt een gespecialiseerd  goud- en zilversmid een certificaat of taxatierapport op: 

 • na het vaststellen van de stijl en samenstelling van het gebruiksvoorwerp, object of sieraad en na het vaststellen of inschatten van de herkomst, en waarde ervan;van het door hem geleverde, eventueel met een echtheidscertificaat van de gebruikte edelstenen.

Oplevering

De goud- en zilversmid verstuurt het product per post of neemt contact op met de klant om een afspraak te maken om het product op te leveren of de klant haalt het product op in het atelier of in de winkel. De goud- en zilversmid bespreekt het opgeleverde product met de klant.

Financiële afwikkeling

De goud- en zilversmid stelt de eindfactuur op, op basis van de in de offerte opgenomen bepalingen en bedragen. De klant betaalt het openstaande bedrag. 

Administratie

De goud- en zilversmid geeft eventueel garantie op het gemaakte werk en draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de opdracht en de ontvangen betaling.

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer

Sleutelactiviteit 1: Start een onderneming

Voor een ambachtelijk ondernemer is het van groot belang zijn ondernemerschap te ontwikkelen en te verbeteren, om als kleine zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te kunnen starten en runnen. 

Bij het starten en/of runnen kan de ambachtelijk ondernemer met verschillende complicerende factoren te maken hebben. Hierbij is hij afhankelijk van een steeds veranderende markt en dient deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Ook heeft hij te maken met een grote diversiteit aan taken die te maken hebben met het ondernemerschap, zoals marketing, financiën en natuurlijk het vakgebied waarin hij onderneemt. Deze taken dient hij allemaal goed tot uitvoer te brengen. In bijna geen enkel geval kan hij terugvallen op standaardprocedures of routines.

De ambachtelijk ondernemer is volledig zelfsturend, waardoor hij zelf een goede balans moet vinden in het geven aan voldoende aandacht aan de verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden in de onderneming. De ambachtelijk ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit draagt de volledige  eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming.

De ambacthelijk ondernemer zet een ondernemingsidee op basis van (eigen) onderzoek om in een keuze voor product, prijs, plaats, personeel, promotie en presentatie van het bedrijf. De ambachtelijk ondernemer legt dit vast in een ondernemersplan inclusief een onderbouwing met een financieringsplan en zijn rol als ondernemer. Hij brengt prioriteiten aan en schakelt tussen creativiteit en planmatigheid, schakelt de juiste mensen/middelen in en lost problemen op. Hij zoekt samenwerking met klanten/ opdrachtgevers en anderen zoals samenwerkingspartners, opdrachtnemers en leveranciers. De ambachtelijk ondernemer start de onderneming conform dit plan. 

Bepaalt het toekomst(beeld) van de onderneming en zijn rol als ondernemer

De ambachtelijk ondernemer oriënteert zich op de markt, klant en concurrentie en onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming.

De ambachtelijk ondernemer onderzoekt objectief de kansen en bedreigingen voor de onderneming en ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld aan de hand van een SWOT-analyse. 

De ambachtelijk ondernemer trekt logische conclusies over de kant die hij op wil met zijn onderneming op basis van het onderzoek naar (ontwikkelingen in) de markt, doelgroep, etc. en zijn eigen ondernemerschap. Hij kan marktgegevens interpreteren en vertalen naar zijn eigen onderneming.

De ambachtelijk ondernemer heeft inzicht in de eigenschappen van een ondernemer. Hij reflecteert op realistische wijze op zichzelf in zijn rol als (aankomend) ondernemer en op de onderneming. 

Geeft de onderneming vorm

De ambachtelijk ondernemer werkt het (toekomst)beeld van de onderneming verder uit door aan te geven wat de doelgroep, het aanbod en verdienmodel van de onderneming zijn. 

De ambachtelijk ondernemer bepaalt hoe hij het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (verkoopkanalen, inzet van marketing en promotie, prijsbepaling). Hij maakt tevens juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid. 

De ambachtelijk ondernemer weegt de essentiële (financiële) zaken en risico's af die voortvloeien uit de keuze voor een ondernemingsvorm. Hij verwerkt al deze keuzes en overwegingen in een plan voor de onderneming. Hij vertaalt alle afwegingen op logische wijze naar een ondernemingsplan (nieuw of actualiseert een bestaand plan) voor de onderneming inclusief de juridische ondernemingsvorm, specifieke, meetbare,-acceptabele, realistische en tijdgebonden marketing doelstellingen en een missie en een visie voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming. Hij kan zijn ideeën zowel mondeling als schriftelijk presenteren.

De ambachtelijk ondernemer inventariseert welke (administratieve) handelingen nodig zijn voor het dagelijks beheer van de onderneming en organiseert de uitvoering ervan. Hij heeft basale kennis van (omzet)belastingwetgeving met betrekking tot een eigen onderneming. 

Regelt het financiële gedeelte van het opstarten van de onderneming

De ambachtelijk ondernemer houdt rekening met de financiële consequenties van keuzes.

De ambachtelijk ondernemer berekent de (verwachte) kosten en opbrengsten van de (nieuwe) onderneming. Hij weet wat een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting zijn en hoe hij dit moet berekenen. Hij onderzoekt en/of beoordeelt de noodzaak voor investeringen. Desgewenst onderzoekt hij mogelijkheden om kosten te reduceren. Hij berekent hoeveel financiële middelen nodig zijn en op welke termijn(en). Hij onderzoekt (interne en externe) financieringsmogelijkheden en inventariseert mogelijke investeerders. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft aan de hand van zijn berekeningen en onderzoek in een investeringsbegroting en/of financieringsplan hoe de financiering van de onderneming is georganiseerd.

Presenteert en promoot de onderneming

De ambachtelijk ondernemer schrijft een marketingplan met daarin beschreven hoe hij de 6 P’s (product, prijs, plaats, presentatie, promotie en personeel) in praktijk gaat brengen. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft het verkoopproces. Hij maakt berekeningen voor offertes en bepaalt een verkoopprijs voor het product. Hij beschrijft zaken als hoe hij klanten gaat werven en hoe hij een offerte opgaat stellen. Hij bepaalt wat in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Hij heeft aandacht voor aftersales, betalings- en leveringsvoorwaarden en betalingsgedrag van klanten. 

De ambachtelijk ondernemer denkt nauwkeurig na over de opzet en uitvoering van promotionele acties en presentaties. Hij heeft kennis van de meest gehanteerde communicatiestrategieën en marketingstrategieën in het vakgebied. Hij bedenkt hoe hij indruk kan maken op potentiële klanten, via o.a. social-media, e-commerce, webcare, website, folders, advertenties etc of door zichzelf en zijn bedrijf te presenteren op (lokale) beurzen en evenementen en/of bij (netwerk)bijeenkomsten. 

Koopt in voor de onderneming

De ambachtelijk ondernemer analyseert het bestaande aanbod m.b.t. inventaris en assortiment op voor de onderneming relevante aspecten, zoals prijs, kwaliteit, betalings- en leveringsvoorwaarden, duurzaamheid. Hij maakt een weloverwogen keuze voor wat hij het beste kan inkopen/huren gezien de kosten die hij maakt, de kwaliteit die hij wil leveren en de expertise die hij in huis heeft. 

De ambachtelijk ondernemer kijkt kritisch naar de voor-en nadelen van samenwerking met diverse partijen, gericht op betrouwbaarheid en het beste resultaat voor de onderneming. 

De ambachtelijk ondernemer heeft kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen in het kader van het zelfstandig ondernemerschap. De ambachtelijk ondernemer kan in zakelijke situaties gesprekstechnieken toepassen. Hij sluit overeenkomsten met leveranciers en onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden. 

Klik hier om het beroeps- en diplomaprofiel te printen (PDF) 

Klik hier voor informatie over de opleiding Goud- en zilversmid

Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?