Ambachtsacademie nu ook voor 40-plussers!

Ambachtsacademie nu ook voor 40-plussers!

Te jong, soms is dat een nadeel. Dat gold ook voor kandidaten die een opleiding bij de Ambachtsacademie wilden volgen, maar jonger waren dat vijftig jaar. Maar dat is nu anders. Het ministerie van SZW heeft op ons verzoek besloten om vanaf nu ook subsidie toe te kennen voor de opleidingstrajecten van kandidaten die 40 jaar of ouder zijn. De eis dat een kandidaat werkloos moet zijn is gehandhaafd. 

Dit betekent dat de kans groter is dat kandidaten geïnteresseerd zijn voor een opleiding in fysiek zwaardere ambachten. Maar ook dat kandidaten worden opgeleid die een bedrijf op kortere termijn willen overnemen. Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat!

Klik hier voor een overzicht van opleidingen en de overige selectiecriteria.

Publicatiedatum: 8 mei 2019