Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van de website www.ambachtnederland, van stichting AmbachtNederland.nl, zijn onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.  

Stichting AmbachtNederland.nl is gevestigd aan Signaalrood 3, 2718 SH Zoetermeer, telefoonnummer 079-7370015, bij de Belastingdienst bekend onder nummer 8569.89.368. AmbachtNederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 67436110.  

Omdat wij voor een hoogwaardige dienstverlening staan, hebben wij spelregels voor het gebruik van onze website opgesteld. Het is belangrijk dat je van deze algemene gebruiksvoorwaarden kennis neemt.  

In de punten I t/m V van dit reglement zijn de algemene voorwaarden opgenomen die gelden voor elk gebruik van de website.

Voor personen die zich registreren voor de Ambachtsacademie zijn aanvullende voorwaarden opgenomen onder punt VI.

I Inleidende bepalingen  

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die AmbachtNederland biedt op de website www.ambachtnederland.nl. 

  1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (verder te noemen "gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 januari 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website ambachtnederland.nl.  
  2. Door het bezoeken van de website (www.ambachtnederland.nl) ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. AmbachtNederland raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van de diensten (verder te noemen "gebruiker") aan, deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. AmbachtNederland kan deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen. 

II Bescherming van jouw privacy 

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze website gebruikt.  

III Beperking aansprakelijkheid van AmbachtNederland 

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door: 

a. gebruik van de diensten van de website; 
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan; 
c. onjuiste informatie op de website of 
d. wijzigingen in de diensten van AmbachtNederland of wijzigingen in of op de website.  

IV Wijzigingen van de website en de diensten 

AmbachtNederland kan de website of delen daarvan te allen tijden wijzigen. Tevens kunnen wij op ieder moment onze diensten wijzigen of beëindigen. 

V Websites van derden 

Onze website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). AmbachtNederland heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die desbetreffende websites.  

Aanvullende voorwaarden voor specifieke dienstverlening

VI Ambachtsacademie

  1. De Ambachtsacademie is een gedeelte op de website waar (kandidaat-)leerlingen en (kandidaat-)leermeesters zich kunnen inschrijven.
  2. Degene die zich inschrijft geeft hiermee uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens voor:
  • de organisatie en het geven van onderwijs;
  • het begeleiden van studenten;
  • het begeleiden en ondersteunen van leermeesters;
  • het verstrekken of ter beschikking stellen van (digitale) leermiddelen;
  • het bekend maken van activiteiten van de Ambachtsacademie en AmbachtNederland;
  • het behandelen van geschillen.

Versie: 1 januari 2018